Mark Rieder

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, od roku 2007 je ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Předsedá mezirezortní komisi Voda-Sucho a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Je členem vědecké rady ministra životního prostředí, vede vyjednávání s Evropskou komisí v rámci Operačního programu životní prostředí 2015 – 2020 (prioritní osa 1 – voda), je šéfredaktorem časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI). Ve volném čase rád vyráží na motorové lodi po evropských řekách.

Autor take napsal