img

Marian Kechlibar


Narodil se v Ostravě, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, jeho oborem byla komutativní algebra s přesahem do kryptografie. Celý život se zajímá o dějiny, politiku a společenské dění. Přispíval do dnes již neexistujícího placeného internetového čtrnáctideníku 067, zaměřujícího se na dlouhé texty, který spoluzakládal publicista a analytik Petr Koubský. Píše pravidelně pro Echo24 a další média, bloguje na stránce Kechlibar.net. Je autorem série historických knih Zapomenuté příběhy a fikce Krvavé levandule.

Autor také napsal:


not random 0

Vláda šedin. Staří kapři si vodu nevypustí

S pokrokem moderní medicíny se prodlužuje průměrný věk dožití, takže úřadující vrcholní politici či manažeři dnes dosahují stáří, které se ve dvacátém století považovalo za znak „gerontokracie“. V americké politice už je osmdesátka prakticky normálním věkem, v Británii mají třiasedmdesátiletého korunního prince, v Itálii přemluvili osmdesátiletého prezidenta, aby dál zůstal v úřadu. Změnit tuto vládu šedin je přitom prakticky nemožné.

not random 1

Známe se příliš

Pryč jsou časy, kdy i moc absolutních vladařů byla ve skutečnosti limitována tím, že měli o svých poddaných jen velmi málo informací. Dnešní technologické novinky nabízejí v oboru shromažďování dat o lidech stále více možností. A platí, že čím detailnější znalost jednotlivce, tím snáze na něj najdete páky, můžete ho zostudit či zničit. Tak odpovídá bloger a matematik Marian Kechlibar na otázku, kterou magazín Reportér pravidelně nabízí originálně uvažujícím osobnostem: Co je podle vás největším problémem naší doby a současné společnosti? „Známe se příliš dobře, respektive něco nás zná příliš dobře,“ píše.