img

Marek Vácha


Přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Katolický kněz. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a teologii v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Občasný přispěvatel vědeckého magazínu Vesmír. Vydal řadu knih, například Poslední země, Nevyžádané rady mládeži, Wakan Tanka, Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis, Tančící skály – o vývoji života na zemi, o člověku a o Bohu.

Autor také napsal:


not random 0

Sedm obrazů

Co je největším problémem naší doby? Molekulární biolog a katolický kněz Marek Orko Vácha odpovídá na tuto otázku v sedmi obrazech. „Za největší problém současné Evropské unie považuji, možná překvapivě a paradoxně, otázky – kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách nebyla odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědi se budou psát zákony, podle odpovědi se budeme chovat sobecky nebo laskavě, podle odpovědi antinatalisté budou mít nebo nebudou mít děti,“ píše.