Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, zastupuje též iniciativu Ombudsman v ohrožení.

Autor take napsal