Jana Říhová


Pracuje ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky.

Autor také napsal:


not random 0

Filosof Ivan Chvatík: Nevypouštět zdánlivě učenou mlhu

V mládí se rozhodl pro studium jaderné fyziky, asistoval při zavádění kybernetiky v komunistickém Československu, pak ale propadl filosofii. V obecném povědomí je zapsán především jako překladatel Heideggerova díla Bytí a čas, které v 80. letech samizdatově vydával, a jako správce filosofických spisů Jana Patočky, které s přáteli zachránil před likvidací ze strany StB. Rozhovor s Ivanem Chvatíkem, zakladatelem Archivu Jana Patočky a spoluředitelem Centra pro teoretická studia o jednom z nejvýznamnějších českých filosofů, významných životních okamžicích, hledání moudrosti i aktuálních plánech.