img

Christian Kvorning Lassen


Pracuje jako zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum. Je odborníkem na azylovou politiku EU a vzestup populismu a euroskepticismu v členských státech. Jeho výzkum byl publikován Benátskou komisí Rady Evropy, řídil a účastnil se výzkumných projektů v rámci programu Horizont 2020, Mezinárodního visegrádského fondu a programu Evropa pro občany.

Autor také napsal:


not random 0