img

Adam Kašpar


Narodil se v roce 1993. Studoval nejdříve Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a poté na Akademii výtvarných umění v ateliéru Martina Mainera, kde v roce 2018 diplomoval s cyklem obrazů (a také deníku a sbírkou hornin) zabývajících se geologií Jeseníků. Snaží se přibližovat světy přírodních věd a volného umění, nejčastěji skrze klasické malířství. Spolupracuje například s Českou geologickou službou, Národním parkem Šumava a jeho obraz najdete i v nové expozici Národního muzea. 

Autor také napsal:


not random 0

Prašuma Peručica. Malířova cesta do bosenského pralesa

Jedny z nejdivočejších a nejméně člověkem dotčených lesů na kontinentě se nacházejí v zemích bývalé Jugoslávie. Je mezi nimi bosenský horský prales Peručica. „Když se naskytla příležitost vydat se sem, neváhal jsem ani okamžik. Sbalil jsem barvy a plátna a strávil malováním přímo v terénu nezapomenutelných šest dní,“ píše Adam Kašpar, který se úspěšně věnuje realistické malbě zaměřené na divokou přírodu.