Plán pro Prahu: Když pyskovat, tak teď

Report

Není park u vás přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapodlažní domy jsou plánovány v místě, kde žijete? Zveřejněn byl Metropolitní plán, nástupce stávajícího územního plánu a klíčový dokument pro budoucí podobu města a strategii jeho rozvoje. Principy, jak s ním zacházet, jsou použitelné i pro ostatní města.

Šanci ovlivnit Metropolitní plán má nyní každý, on-line verze je k mání zde. Nicméně porozumět tak komplikovanému dokumentu, na to nemá většina z nás znalosti, čas ani energii. Přitom jde o nemalou věc, která bude ovlivňovat podobu metropole a naše životy včetně ceny nemovitostí na desítky let dopředu. Dá se to říct i takhle: Chcete mluvit do toho, co se staví či nestaví ve vašem okolí? Teď je ta chvíle, žádné „příště“ už nebude.

Inspirací pro ostatní čtvrti může být iniciativa, která vznikla na Praze 6, kde se koalice spolků pod názvem Společně pro Šestku domluvila na spolupráci s radnicí této městské části. Výsledkem by měly být postřehy a komentáře získané od místních obyvatel, které budou současnou verzi Metropolitního plánu zpřesňovat, korigovat, doplňovat. Zní to jako další vítězství zpovykaných aktivistů a kverulantů, nicméně tímto způsobem dotažená podoba strategického materiálu přijde vhod i investorům: budou vědět, co si kde můžou a nemůžou dovolit. Místo nejistoty všech zúčastněných a následného řinčení zbraněmi může konečně vzniknout předvídatelnější prostředí, kde investor, úředník, radnice i jurodivý občan budou mít jasněji stanovené mantinely.

Princip nového Metropolitního plánu, který se už několik let v bolestech rodí na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, lze popsat takto: přibrzdit rozrůstání města do krajiny a začít metropoli víc zahušťovat – ať už pomocí transformace takzvaných brownfieldů (území bývalých továren, skladišť, nádraží) nebo vyzobávání dosud nezastavěných parcel v převážně rezidenčních čtvrtích. Takovému záměru by se dalo i zatleskat (mohl by pomoci odbrzdit poněkud zamrzlý stavební ruch), kdyby neobsahoval i některé skryté hrozby. Ty spočívají především v nesrozumitelnost a složitosti chystané územní dokumentace, která je přitom pro rozvoj města mimořádně důležitá: po nabytí platnosti se stane závazným regulativem, čili de facto zákonem. 

Jeden příklad takového ptydepe za všechny: „Plocha potenciálu umožňuje změnu příslušnosti dotčeného území k ploše podrobného strukturálního členění.” Jak dešifrovat tak krkolomnou větu? A máme si myslet, že její zlověstné vyznění je způsobeno jazykovou neobratností, nebo chtějí autoři nabídnout naše sousedství developerům na zlatém podnose? Právě kvůli takovým nejasnostem stojí za to se o Metropolitní plán zajímat: dát si tu práci a proniknout do metodických pokynů i samotné dokumentace, což jsou záplavy map, tabulek, čísel. Naučit se rozlišovat stabilizovanou, transformační a rozvojovou plochu, všímat si územních kategorií – produkční, obytné, rekreační, přírodní…

Webový portál, který připravily spolky z Prahy 6, nabízí klíč k pochopení různých vrstev Metropolitního plánu. Navíc každý, kdo se zaregistruje, může vyjádřit pochyby, upozornit na nesrovnalosti, navrhnout jiné řešení, aplikace nabízí například tyto otázky: „Co ve vaší čtvrti považujete za kvalitní (hezké, hodnotné, líbí se vám) a máte k tomu vztah?“ / „Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové, nevzhledné (doprava, zápach, bariéra v území atd.).“ / „Jsou ve vaší lokalitě důležité prvky (průhledy, dominanty, památky), které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?“ V závěru přibývají náročnější otázky: „Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde má územní plán nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území?“

Vyplňovat každou kolonku není nutné, můžete si vybrat, co považujete za palčivé, a na co si troufnete. Ideální představa pak je, že každé území bude mít svého garanta. To může být místní architekt, urbanista, stavař nebo zkrátka angažovaný soused, který „se vyzná“, a který vám pomůže se základní orientací a zkusí vaše připomínky převést do patřičného jazyka – tak, aby byly aspoň trochu relevantní a nebyly to jen výkřiky a reptání bez opory v realitě.

 

Radnice, nebo 200 občanů

Fáze, kterou jsme se pokusili popsat, skončí letos v jarních měsících, přesné termíny magistrát zatím nestanovil. Pak přijde na řadu vaše městská část, která by si mezitím měla přichystat svou vlastní sadu výhrad a komentářů. A bude záležet na politickém vedení čtvrti, které z vašich vyjádření si osvojí a pošle do dalšího kola. Hlas radnice je pochopitelně silnější a prosadí se snadněji než ten váš, ale pokud neuspějete, nemusíte propadnout beznaději: ústavní soud minulý rok rozhodl, že řádně projednány musí být v podobných případech i námitky, za které se postaví alespoň dvě stovky místních občanů. Jenom pak budete muset nasbírat jejich podpisy…

Připomínka, kterou vezme za svou vaše městská část, má každopádně mnohem větší šanci na úspěch než hlas občanů v následném veřejném projednávání.

Celé snažení může mít i jeden méně viditelný, zato trvalejší efekt. Zájem o dotvoření Metropolitního plánu, který logicky vzniká s hrubším rastrem, než je pohled přímo z místa, může probudit zdravou míru lokálního patriotismu. Autoři z Institutu pro plánování a rozvoj mohli někdy postupovat jako sloni v porcelánu. A nemá cenu teď řešit, jestli úmyslně nebo z nedbalosti tu a tam nasekali chyby, některá menší území mohli třeba zcela vynechat a ignorovat. Je teď na nás, kteří tady žijeme nebo zde máme jiný zájem, abychom si toho všimli a něco s tím udělali. A nezbývá než opakovat: teď je ta správná chvíle. Později už bude naše šance „pyskovat“ minimální.

 

Poznámka: Žijete jinde než v Praze? Procesem tvorby územního plánu musí projít každá obec, informujte se na své radnici, kdy se do něj můžete zapojit.

 

Autor je člen spolku Pro Břevnov a předseda Sdružení Tejnka

Reklama
Advertisement
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama
Advertisement