Pomáháme klientům tak, jak se jim to nejlépe hodí

Byznys

„Faktoringové služby mohou pomoci firmám zejména v časech zvýšené nejistoty. Část svého rizika totiž mohou přenést na banku a ulevit si tak,“ říká Petr Fiala, ředitel divize Trade Finance & Factoring v Raiffeisenbank.

img DALŠÍ FOTOGRAFIE V GALERII

V čem je hlavní výhoda faktoringu z pohledu klientů? 

Faktoring je moderní způsob financování provozního kapitálu. Vedle samotného poskytnutí financí je zde také správa a inkaso pohledávek, to znamená, že banka za podnikatele a firmy také kontroluje, zda odběratelé zaplatili, urguje je, pokud jsou v prodlení, a podobně. Firmy tak mohou tuto starost přesunout na banku a samy se věnují tomu, co nejlépe umějí, tedy své hlavní činnosti.

 

Přebírá na sebe banka také riziko při neplacení ze strany odběratelů?

Faktoring může být regresní nebo bezregresní. Při tom bezregresním banka pohledávku za odběratelem kupuje a zcela přebírá, nemůže ji tedy firmě vrátit z důvodu nezaplacení a sama tak nese riziko. Pro firmu, která potřebuje vyrábět, dodávat na trh a nechce riskovat výpadky plateb od odběratelů, je to ideální služba. Obzvlášť důležité je to pro společnosti, které stojí uprostřed dlouhých dodavatelských řetězců – samy musejí platit dodavatelům a na straně druhé zase potřebují platby, když své zboží posílají zase dál.  

 

Jaké typy firem faktoring využívají? Velké, nebo spíš menší?

Firmy všech velikostí. Pro nadnárodní skupiny je přidaná výhoda v tom, že se díky faktoringu pohledávky dostanou pryč z jejich účetní bilance a ony pak při celkové konsolidaci výsledků mají lepší čísla. Velké firmy jsou zvyklé používat faktoring jako zdroj financování přesně navázaný na rytmus jejich byznysu: mám pohledávky – čerpám, nemám pohledávky – nečerpám. A pro malé firmy může být výhodou, že se jim rozšíří paleta možností. Pokud by na průběžné financování výroby použily peníze z jiných druhů úvěrů, nezbylo by jim třeba na modernizaci, rozšiřování či opravy. 

 

Hodnota spravovaných pohledávek činila u faktoringu Raiffeisenbank loni více než 23 miliard korun. Jsou mezi obory, ve kterých tyto služby poskytujete, některé dominantní?

Je to rozprostřeno do řady oborů. V Česku je přirozeně silné strojírenství, zejména v návaznosti na automobilový průmysl. Banka ovšem nemůže a nechce být nějak dominantně vázána na jedno odvětví, proto poskytujeme faktoringové služby široké paletě společností ze všech možných oblastí byznysu. Máme tak řadu klientů v oboru informačních technologií, v obchodu i spoustě dalších. Obecně platí, že faktoring se používá v případě opakovaných dodávek opakovaným odběratelům. Nefinancují se z něj jednorázové kontrakty.

 

Meziročně vzrostl objem profinancovaných pohledávek ve vaší správě o 37 procent. Co za tímto nárůstem stálo?

Jsou to noví klienti. Byli jsme v této oblasti aktivní a podařilo se nám výrazně rozšířit portfolio firem, kterým faktoringové služby poskytujeme.

 

Na co nové klienty získáváte?

Komplexním přístupem. U každého klienta se snažíme přesně vystihnout jeho situaci a naši nabídku jí zcela uzpůsobit. Neposkytujeme tak jednu univerzální službu s pevně danými podmínkami a parametry, ale individuální servis přímo pro konkrétního klienta.

 

Pokud tedy klientovi „šijete nabídku na míru“, v čem to spočívá?

Největší roli hraje znalost trhu. Dovedeme díky tomu dobře odhadnout rizika u odběratelů a správně je ohodnotit. Pokud ta rizika známe, můžeme pak přijít se smysluplnou nabídkou na převzetí pohledávek. 

 

To je i důvod, proč přibližně ve dvou třetinách případů pohledávky přímo kupujete?

Ano, pokud odběratele známe, je to třeba náš současný či bývalý klient, máme s ním nějakou historii nebo jej dovedeme jinými způsoby ohodnotit, můžeme na sebe riziko převzetí pohledávky vzít.

 

Jaký smysl má ten druhý typ, tedy faktoring regresní, když můžete pohledávku klientovi případně zase vrátit?

Pořád je zde velmi široká oblast správy a vymáhání pohledávek. Firma se nemusí pohledávkami zabývat, nepotřebuje tomu věnovat personální kapacity ani čas. To je pro spoustu společností velice významná pomoc. Navíc svou roli samozřejmě hraje i určitý psychologický faktor směrem k odběratelům. Přece jen je něco jiného, když jim o zaplacení pohledávek říká přímo banka, než když řeší zpoždění plateb s jedním dodavatelem, to hraje nezanedbatelnou roli.

 

Mají na faktoringové financování vliv fáze ekonomického cyklu?

Obecně se faktoring více využívá v obdobích větší nejistoty, tedy z pohledu ekonomického cyklu spíše v dobách stagnace a poklesu. V tu chvíli je tento nástroj zajímavější pro obě strany, banky i klienty. 

 

Ve složitější době mají klienti větší potřebu zajistit se před neplacením ze strany odběratelů?

Pokud je trh v nejistotě, mají firmy potřebu alespoň část té nejistoty přenést jinam. Banky jim pak mohou pomoci se alespoň některých rizik zbavit, a právě převzetí starosti o pohledávky je vhodná a často využívaná forma.

 

Využívají častěji faktoringové služby firmy, které už se někdy se svými pohledávkami spálily?

Motivace může být různá. Některé firmy jsou ve fázi růstu, a tak se jim hodí, pokud díky faktoringu mohou mít hned k dispozici peníze na další produkci. Jiné mohou mít špatnou zkušenost z minulosti a chtějí se jistit před rizikem ztráty. A další se chtějí soustředit na hlavní činnost a bance přenechávají „starost o věci okolo“. 

 

Čím se liší faktoringové služby při exportu a na domácím trhu?

Sumou informací. Při exportu je vždy složitější získat podrobné a přesné informace o odběratelích. V tom mají výhodu banky patřící do větších skupin. Skupina Raiffeisenbank je tradičně silná v regionu střední a východní Evropy, tam máme dobré informace.

 

Jak postupujete mimo tuto „domovskou“ oblast? 

Tak jako klienti snižují svá rizika tím, že je přenášejí na banky, tak zase banky ke snížení rizik využívají pojištění. Pak jsou to zase pojišťovny, které získávají informace o rizicích v oblastech, kam my tak dobře nedohlédneme.

 

Chystáte se spustit službu „Export Finance small ticket lending“. V čem spočívá?

Tato služba je z oblasti exportního financování. Je to vhodné pro české vývozce, pokud dobývají nové trhy. Za small ticket lending v exportním financování jsou považovány sumy v rozmezí od dvou do deseti milionů eur. Takové obchody musíme dělat pružně a elegantně. Naše skupina pro tyto účely vyvinula speciální aplikaci. Český vývozce tak pošle svému zahraničnímu odběrateli, který požaduje financování, jeden link a odběratel nám do připravené struktury online nahraje všechny potřebné údaje k zamýšlenému kontraktu. My to posoudíme, získáme stanovisko příslušné státní exportní agentury a můžeme velmi rychle obě strany kontraktu informovat, zda obchod profinancujeme. Chceme, aby se exportní financování netýkalo jen obřích kontraktů za stamiliony eur, ale i běžnější podnikatelské činnosti.

 

Poskytujete faktoringové a exportní financování jen stávajícím klientům?

Rádi si popovídáme s kterýmkoli zájemcem.

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama