Ženy ve vědě a výzkumu

Byznys

Výzkumné týmy v Evropském inovačním centrum pod vedením žen.

Není žádným tajemstvím, že ve vědě, výzkumu, technice a matematice působí převážně muži. Je tomu tak od vzniku těchto disciplín v době osvícenství v 18. století a tento trend se do současnosti nepodařilo úplně změnit. V roce 2017 pracovalo ve výzkumu a vývoji v České republice celkem 107 733 osob (69 736 plných úvazků), z toho 32 576 žen. Tedy necelá třetina. Zastoupení žen navíc mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, hodnoty z let 2016 a 2017 byly nejnižší od roku 2000. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově k nejnižším ze všech zemí EU.

Pokud se podíváme pouze na vědu, není situace o moc lepší. Českých vědkyň je přibližně 47 procent z celkového množství vědců, nejvíce pracují v lékařských oborech, sociálních, humanitních a zemědělských vědách. Nejmenší zastoupení žen je v technických a přírodních vědách (v roce 2017 pouze 17%). V EU bylo v roce 2020 zaměstnáno celkem 73 milionů lidí ve vědě, z toho 37,5 milionu žen a 35,5 milionů mužů. Ve dvou třetinách členských států tvoří většinu lidí pracujících ve vědě ženy. Pouze v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, Itálii, Maltě a Česku by jejich podíl menší, než padesát procent, vyplývá to z dat Eurostatu.

Ne všude je to ale pravdou. Společnost Eaton dlouhodobě podporuje rozvoj ženských talentů ve vědě a výzkumu po celém světě. Vyváženost zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích je jedním z klíčových principů společnosti. V rámci firmy funguje interní program na identifikaci potenciálních nástupníků na manažerské pozice z řad inženýrek, v jehož rámci jsou pak jejich dovednosti rozvíjeny s cílem připravit je na vedoucí pozice.

Stejný přístup k zastoupení žen na vedoucích pozicích platí i pro Eaton Evropské inovační centrum v Roztokách u Prahy. Cílem centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie a v jeho řadách najdeme nejednu ženu. „V Roztokách vyvíjíme špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. V našich týmech působí ženy na vedoucích pozicích a celkově se snažíme ženy oslovovat a nabídnout jim u nás zajímavé prostředí pro jejich další vědecký rozvoj. Pro naší společnost je zásadní otázka rovných příležitostí a zastoupení žen i mužů na všech pozicích,“ říká Luděk Janík, Site Leader EEIC. Společnost Eaton. Je jasné, že ženy mají na pracovní pozice jiné nároky než muži, je pro ně důležitá možnost skloubit pracovní kariéru s péčí o rodinu. „Proto nabízíme maximální flexibilitu z pohledu pracovní doby, úvazku, místa výkonu práce. Maminkám, které se chtějí vrátit do práce také poskytujeme příspěvek na hlídání nejmenších dětí, než mohou nastoupit do školky,“ dodává Luděk Janík. EEIC také spolupracuje s dalšími organizacemi, které se snaží o popularizaci technických oborů mezi ženami a dětmi. Jde například o neziskovou organizaci Czechitas a projekty na podporu žen v IT. EEIC také organizuje interní akci Women in Power a angažuje se v popularizaci vědy a techniky mezi ženami a dětmi od základních škol až po spolupráci s univerzitami, mezi které patří například ČVUT.

V EEIC pracují ve vedení dvou důležitých týmů Olga Rubešová a Michaela Fendrychová. Povídali jsme si s nimi o tom, jaká byla jejich cesta do technického světa, který je v současné době dominován spíše zástupci mužské části populace, ale také o tom, co je na jejich práci nejvíce baví a jak by podpořili větší zájem žen o technické obory. Olga Rubešová pracuje jako vedoucí inženýr v týmu zabývajících se softwarovými řešeními pro systém chytrého domu xComfort a je zapojena také do projektů řešících digitalizaci a dekarbonizaci naší společnosti. Michaela Fendrychová vede tým zabývající se řešeními pro detekci poruch elektrického oblouku a rozvíjí inovační projekty v oblasti bezpečnosti elektrických sítí.

 


 

Olga Rubešová - Lead Engineer - Software, Embedded Systems

Jak jste se k vaší současné profesi dostala?

Technická práce mně zajímala již od malička. Měla jsem skvělé vzory. Babička pracovala jako inženýrka a již v 60. letech minulého století pracovala na projektech průmyslové automatizace, regulace a řízení. Děda zase pracoval s výpočty na super počítačích a zabýval se ekonomicko-socialně zaměřenými projekty. Tatínek je také inženýr a celý život pracuje s počítači. Proto jsem od malička měla k technice velmi blízko. Tatínek uměl elektronické věci opravovat a někdy mě nechal mu pomoci. Mohla jsem zkusit něco rozebrat a občas se mi to podařilo i složit zpět 😊

 

Jak vnímáte začlenění žen do vědy a výzkumu? Proč je žen v těchto oblastech málo?

Možná je to nedostatkem vzorů nebo tradičním chápáním role ženy v rodině. V současné době se s podobným chápáním setkáváme při pomoci ženám, které přicházejí do České republiky kvůli konfliktu na Ukrajině. Často jde o vystudované IT specialistky nebo inženýrky, které ale často kvůli dětem a rodině pracovali na administrativních pozicích. K nám je bereme na stáže a doufáme, že jim to pomůže udělat rozhodnutí, že se vědě a technice budou dál věnovat.

 

Čím konkrétně se v EEIC zabýváte?

Jsem programátorka. Pracuji na produktech domácí automatizace. Podle požadavků od zákazníků a od produktového managementu, definuji technické požadavky a funkcionalitu, implementuji a testuji. K tomu ráda vymýšlím nové věci, nové produkty a způsoby využití inovačních technologií v praxi. Ráda také rozvíjím mladé talenty, mám na starosti několik stážistů a jsem zapojená i do externích aktivit. V současné době pomáhám jedné mladé slečně s její prezentací na konferenci v Londýně. V loňském roce se svojí technickou bakalářskou prací vyhrála soutěž SHE STEM Award, kterou pořádala Brněnská pobočka organizace Society of Women Engineers a která podporuje ženy ve studiu technických oborů.

 

Jaké to je pracovat v převážně mužském prostředí?

Od malička jsem byla zvyklá pracovat s tatínkem, vždycky jsme byli skvělí parťáci. S muži vycházím moc dobře, ráda s nimi pracuji a nikdy jsem se necítila být podceňována.

 

Co si myslíte, že by pomohlo přitáhnout do těchto oborů více žen?

Věřím, že nejlépe fungují právě nějaký vzor. Aby mladé ženy viděly, že se dá spojit práce, studium a rodina. Ženám s malými dětmi naše společnost velmi pomáhá, ať flexibilitou úvazků nebo finanční podporou na hrazení soukromé školky. Já sama mám dvě malé dcerky a bez pomoci bych to nezvládla. Určitě je důležité, aby děti od malička přicházely do kontaktu s technickými projekty a aby holčičky neslyšely, že to není pro ně. S manželem se snažíme, aby se naše dcery zapojily do všeho, co děláme. Ať je to vaření nebo třeba opravování. A je na nich, co je bude bavit a my je v tom budeme podporovat.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama