České rodinné firmy prokazují odolnost

Byznys

Dramatický vývoj posledních let prověřil fungování rodinných firem. „Ukazuje se, že rodinné firmy jsou v Česku skutečně odolné a stabilní,“ říká advokát Jan Pavelka, předseda Asociace rodinných firem, která má zhruba sto členských společností. Díky strategickému partnerství s Raiffeisenbank nyní chystá rozsáhlé pokračování průzkumu odolnosti firem.

img DALŠÍ FOTOGRAFIE V GALERII

Co je pro členy asociace nyní hlavním tématem?

V současné době jsou to samozřejmě humanitární otázky a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Některé firmy se také potýkají s dopady mezinárodní situace na jejich podnikání, ať už je to růst cen energií a paliv, nebo výpadky dodávek. Dlouhodobě jsou to pak potíže s pracovní silou a také téma nástupnictví a mezigeneračních přechodů firem.

 

Projevily se poslední dramatické roky i v otázce nástupnictví?

Poněkud oddálily předávání řízení. Otcové zakladatelé a matky zakladatelky se někdy dokonce vraceli do vedení firem s tím, že je chtějí provést krizovým obdobím a předat dál ve stabilizovaném stavu.

 

Dařilo se jim to?

Myslím, že ano. Obecně se dá říct, že jsou české rodinné firmy dobře řízené. Ukázal to i specializovaný průzkum o odolnosti firem.

 

Čím se průzkum zabýval?

Zkoumal například vztahy v rodinách a ve firmách, hodnoty, styl řízení, finanční odolnost společností a řadu dalších aspektů. Výsledkem pak bylo nějaké celkové skóre, například že daná firma vykazuje index 8,6 z deseti možných bodů.

 

Ukázala se pak během covidové pandemie platnost takového hodnocení?

Zcela jasně. Průzkum se uskutečnil těsně před začátkem pandemie a my jsme pak měli přímo před očima prověrku skutečné odolnosti v krizových obdobích. Firmy, které vyšly z průzkumu s vysokým hodnocením, pak skutečně covidové období přestály nadprůměrně dobře.

 

Budete nyní na průzkum navazovat?

Právě chystáme druhou vlnu. Ta by měla být mnohem rozsáhlejší. Asociace uzavřela strategické partnerství s Raiffeisenbank a i díky tomu bychom chtěli počet zkoumaných firem rozšířit z necelé stovky na několik set, možná až k tisícovce. Naší ambicí je vytvořit skutečně podrobný obraz současného fungování českých rodinných firem.

 

V jakých dalších krocích vám partnerství s Raiffeisenbank pomůže?

Je to skutečně komplexní program spolupráce, banka tak podporuje celou škálu našich aktivit. Patří mezi ně specializované workshopy pro naše členy i pro širší okruh příznivců a přátel se zájmem o určitou tematiku. V poslední době pak spatřujeme klíčové těžiště zejména v organizaci regionálních setkání.

 

Jak taková setkání vypadají?

Majitelky a majitelé firem z daného regionu si vyměňují své zkušenosti, probíráme témata, která jsou důležitá pro jejich fungování. O spoustě z nich si se svými zaměstnanci nebo sousedy moc promluvit nemohou, na našich setkáních pak nacházejí partnery se stejnou či podobnou profesní a životní zkušeností, což velice oceňují.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama