Začátek doby nahřívané?

Byznys

Světové tabákové firmy, na které těžce dopadal boj proti zdraví škodlivému kouření, začínají ožívat. Nabízejí totiž jiné způsoby konzumace nikotinu: novinkou je například nahřívaný tabák, jenž se v Česku bude moci i nadále užívat v hospodách a má i určité daňové zvýhodnění.

Mohou tabákové koncerny najít takové technologické postupy, aby se tento obor výrazně proměnil a zmodernizoval? Kromě známých e-cigaret naplněných tekutinou přišla na trh nová forma, která podobně jako cigarety pracuje s tabákem zabaleným v papíru. Ovšem s tím rozdílem, že se tabák nezapaluje, ale zahřívá.

Koncerny nástup zahřívaného tabáku výrazně podporují. „Chceme pomáhat uživatelům, aby přesunuli svou spotřebu k jiným produktům, které jsou potenciálně méně nebezpečné než klasické cigarety,“ říká Štěpán Michlíček, ředitel marketingu a prodeje pro střední Evropu a Pobaltí koncernu British American Tobacco.

V čem je tedy hlavní rozdíl mezi cigaretami a užíváním nahřívaného tabáku? V hoření a v teplotě. V klasických cigaretách se uvolňuje nikotin spalováním tabáku a kuřák jej vdechuje v kouři. Tabák je v nich nejen zdrojem nikotinu, ale také palivem, díky kterému cigareta hoří. „Právě spalování a vysoká teplota okolo 800 stupňů Celsia jsou hlavním problémem kouření, protože dochází ke vzniku tisíců škodlivých látek. Výrobky na bázi zahřívaného tabáku naproti tomu využívají tabák jen jako zdroj nikotinu a teplotu pod 300 stupni Celsia potřebnou k jeho uvolňování dodávají z vnějšího zdroje – elektronickou cestou. Nevzniká tak kouř, ale aerosol s obsahem nikotinu,“ vysvětluje Petr Šebek, ředitel odboru komunikace Philip Morris ČR, Slovensko a Maďarsko.

Štěpán Michlíček i Petr Šebek se shodují, že v tomto případě se nedá hovořit o tom, že by uživatelé „kouřili“. „Vzhledem k tomu, že u bezdýmných tabákových výrobků nedochází k spalování a uvolňování kouře, nejde o kouření,“ říká Petr Šebek. „Není to kouření. Je to užívání zařízení k nahřívání tabáku bez spalování… Což je hrozně dlouhé, takže obecně by se dalo česky asi nejspíše hovořit o inhalování,“ nabízí možnou definici Štěpán Michlíček.

 

Opatrný optimismus

Nová alternativa v podobě nahřívání tabáku namísto jeho spalování by podle dosavadních poznatků měla výrazně omezit množství škodlivých látek, které se uživateli dostávají do těla. Firmy jsou však zatím v komunikaci spíše opatrné, přestože jejich údaje ukazují, že množství škodlivých látek klesá až o 95 procent.

„My ještě nemůžeme jasně tvrdit, že nahřívaný tabák redukuje rizika spojená s kouřením. Na to tahle nová kategorie nemá ještě dostatečně dlouhou historii, aby to bylo možné podložit dlouhodobými vědeckými výzkumy. Proto používáme výraz ‚potenciálně redukuje‘,“ říká Štěpán Michlíček.

Zdrženlivosti lze rozumět, zvláště po sérii žalob, kterým čelily tabákové koncerny na přelomu tisíciletí. Opíraly se především o to, že výrobci v minulosti zamlčovali, či alespoň nezdůrazňovali rizika spojená s kouřením, a tím své někdejší klienty uvedli v omyl. Tomu by se do budoucna koncerny chtěly samozřejmě vyhnout, a tak si dávají pozor na vyjádření, která by bylo možné někdy v budoucnu zpochybnit.

Proto také Petr Šebek z PMI k datům o tom, že výzkumy jeho firmy ukazují pokles škodlivých látek právě o oněch pětadevadesát procent, dodává: „Ačkoli nikotin není považován za látku zodpovědnou za vznik chorob spojovaných s kouřením, je důležité pamatovat na to, že je návykovou látkou. Ani bezdýmné alternativy nejsou zcela bez rizika.“

Report britského ministerstva zdravotnictví z loňského března pak říká, že „ve srovnání s cigaretovým kouřem vystavují produkty s nahřívaným tabákem s největší pravděpodobností uživatele i jejich okolí menšímu riziku, údaje o míře redukce se však v jednotlivých studiích liší“. Zpráva dále uvádí, že je třeba počkat na výsledky dalšího množství nezávislých studií.

A samozřejmě stále platí, že zdaleka nejzdravější je nekouřit, neinhalovat, nevapovat, zkrátka neužívat pravidelně nikotin, ať už se tomu říká jakkoli.

 

Otevření Češi

Čeští dospělí kuřáci, kterých jsou odhadem v populaci asi dva miliony, patří k těm, kteří jsou ochotni zkoušet novinky. V nedávno zveřejněném průzkumu, který dělala výzkumná agentura Ipsos pro koncern British American Tobacco (BAT), prohlásilo přes šedesát procent kuřáků, že již někdy vyzkoušelo takzvané e-cigarety – padesát procent má ovšem také již zkušenost s nahřívaným tabákem, který přitom přišel na světový trh relativně nedávno.

„Zdá se, že česká populace je obecně velmi nakloněna inovacím a novinkám. A naši klienti v tom nejsou výjimkou,“ říká Štěpán Michlíček z BAT. Jeho firma za rok od uvedení do prodeje již v Česku prodala přes padesát tisíc přístrojů s názvem glo, které fungují právě na bázi nahřívání tabáku. Konkurenční Philip Morris (PMI), který se svým přístrojem IQOS vstoupil na trh již dříve, hlásí dokonce 330 tisíc prodaných přístrojů.

Ne všichni majitelé nových přístrojů definitivně opustili kouření klasických cigaret. „Spotřebitelé se zpravidla nepřepnou ze dne na den, ale nejprve kombinují klasické cigarety s novými formami užívání tabáku: takovým říkáme dualisté. Pak se teprve po čase stane většina z nich výhradními uživateli nového přístroje,“ říká Štěpán Michlíček. Podle českých statistik koncernu Philip Morris přešlo na výhradní užívání nahřívaného tabáku asi 250 000 jeho klientů, což by znamenalo zhruba tři čtvrtiny majitelů příslušných přístrojů.

Do hry pak vstoupí znovu i elektronické cigarety. Svůj vstup na český trh už ohlásila americká firma JUUL Labs, která by se chtěla stát jedničkou na trhu, a překonat tak konkurenci z Japan Tobacco International s produktem Logic a Imperial Brands s e-cigaretou Blu. Ohlašovaný krok americké firmy pak vzbudil pozornost i u dalších konkurentů, kteří mají v oblasti elektronických cigaret s tekutou náplní také své produkty, ale v Česku je zatím nenabízejí.

 

Hospody a daně

V České republice je mezi kuřáky a uživateli jiných forem nikotinu jeden viditelný rozdíl. Zatímco od konce loňského května je kouření zakázáno ve všech restauracích, hospodách, barech a podobných podnicích, na elektronické cigarety nebo inhalování nahřívaného tabáku se toto omezení nevztahuje – a zůstane to tak i v blízké budoucnosti. „Ministerstvo zdravotnictví v současnosti neplánuje novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a to vzhledem k poměrně krátké době jeho účinnosti,“ říká mluvčí úřadu Gabriela Štěpányová. Dodává, že v tomto případě jde o rozhodnutí samotných restauratérů. „Zákaz užívání zahřívaných tabákových výrobků se sice podle výkladu ministerstva zdravotnictví na vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb nevztahuje, nicméně je třeba zároveň upozornit, že provozovatelům zákon nebrání v tom, aby používání tohoto výrobku ve své provozovně zakázali,“ doplňuje Gabriela Štěpányová.

Jisté zvýhodnění mají výrobky z nahřívaného tabáku také v míře zdanění, které je pro ně stanoveno ve stejné výši a na stejném principu, jako je tomu například u tabáku pro balené cigarety, a tedy je nižší než u klasických cigaret. Zdanění nahřívaného tabáku je novinkou letošního roku, platí od 1. dubna 2019. Daň se vypočítává podle hmotnosti tabáku v konečném balení pro spotřebitele. 

„Sazba daně je stejná jako v případě tabáku ke kouření (2 236 Kč/kg), tedy 2,236 koruny za gram tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích,“ uvádí Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru ministerstva financí s tím, že po zavedení nové sazby spotřební daně pak zatížení naroste na 2,46 koruny za gram tabáku.

Pro klasické cigarety se daň počítá trochu jiným způsobem, nově však bude vycházet na nejméně 2,90 koruny za každou cigaretu. U nahřívaného tabáku bude celkové zatížení spotřební daní nižší i proto, že jednotlivé náplně obsahují výrazně menší množství tabáku, než kolik je ho v jedné cigaretě.

Ministerstvo financí očekává, že se výběr daně z nahřívaného tabáku bude v prvních letech pohybovat ve stovkách milionů korun. „Výše inkasa spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků bude záviset především na vývoji spotřebitelských zvyklostí. Na základě zkušeností z jiných členských států EU, kde jsou tyto výrobky na trhu delší dobu, je možné předpokládat postupný růst prodeje zahřívaných tabákových výrobků v prvních letech po jejich uvedení na český trh,“ uvádí Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí. 

„Doufáme, že regulátor bude k novým kategoriím přistupovat s trochu větší citlivostí. Pokud jsou to výrobky, u kterých je potenciál, že by mohly redukovat rizika spojená s kouřením, byla by to trojí výhra. Pro stát, pro spotřebitele i pro nás jako výrobce z pohledu dlouhodobé udržitelnosti našeho byznysu,“ říká Štěpán Michlíček. Právě na možná pozitiva z pohledu zdravotního dopadu bral podle loňského vyjádření ministryně Aleny Schillerové její úřad ohled při stanovení sazby spotřební daně pro novou kategorii nahřívaného tabáku.

 

Míříme na kuřáky

V několika málo evropských zemích, například v Itálii, jsou pro nespalované tabákové výrobky i mírnější pravidla v oblasti reklamy. Po tom však hlavní hráči na českém trhu nevolají, zdůrazňují, že novými výrobky míří pouze na stávající kuřáky. 

Na současné praxi, která firmám povoluje reklamní působení v místě prodeje, tedy v trafikách, tak není podle nich potřeba nic měnit. „Odpovídá to tomu, koho oslovujeme. My míříme na dospělou kuřáckou populaci, nikoli na dosavadní nekuřáky. Právě kuřáci logicky chodí do trafik nakupovat a my jim tam můžeme nabízet nějakou alternativu,“ říká Štěpán Michlíček s tím, že o zmírnění regulace výrobci a prodejci neusilují. „Bude nám stačit, pokud se nebude zpřísňovat, zvláště u těchto nových kategorií.“

„Nahřívaný tabák je alternativou k cigaretám. Jako takový je určen pro dospělé kuřáky, kteří nechtějí přestat kouřit. Vedle zdravotních dopadů je výhodou také skutečnost, že při používání nevzniká kouř ani popel a že užívání nahřívaného tabáku nemá negativní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší,“ říká Petr Šebek ze společnosti Philip Morris. Podle něj sahají po alternativě ke klasickým cigaretám zejména lidé, kterým záleží na vlastním životním stylu a na jejich okolí. 

Ze statistik PMI nevyplývá, že by byl v tomto směru rozdíl mezi muži a ženami. Čísla BAT pak ukazují nadprůměrný zájem o používání přístroje glo u žen kolem třicátého až čtyřicátého roku věku. 

Průzkum společnosti Ipsos konstatuje, že o alternativy ke klasickým cigaretám se v průměru zajímají spíše ti mladší mezi českými kuřačkami a kuřáky.

 

Nastane konec cigaret?

Světové tabákové koncerny vidí v „alternativních metodách“ užívání nikotinu svou příležitost do budoucna. Odpovídají tomu čísla i nálada v oboru. 

„V roce 2018 naše bezdýmné výrobky představovaly necelých čtrnáct procent celosvětových příjmů Philip Morris International, ale zároveň 92 procent výdajů na výzkum a vývoj a šedesát procent celosvětových nákladů na uvádění výrobků na trh,“ vypočítává Petr Šebek s tím, že firma tak chce přispět k co nejrychlejšímu přechodu kuřáků na jinou alternativu a má ambici podílet se na celkové změně světového trhu.

Štěpán Michlíček, kterého by už bylo možné označit za veterána oboru a jenž je dnes zároveň nejvýše postaveným Čechem v koncernu British American Tobacco, vnímá, jak se situace v posledních letech mění. „V oboru už jsem skoro dvacet let. Během těch prvních deseti se měnil podstatně méně. Byl to spíše boj o tržní podíl v oblasti klasických cigaret. Celý obor byl poněkud dinosauří a zkostnatělý,“ říká. „Skutečnost, že máme nové alternativy, je rozhodně znát. Dnes je v tom úplně jiná dynamika, vývoj je velice rychlý a je znát, že celý průmysl prochází určitou revolucí,“ říká český manažer.

Jak hluboká tato revoluce bude, je těžké předpovídat. Určitě do ní promluví další vědecké studie o dopadech konzumace nahřívaného tabáku, elektronických cigaret a jiných forem užívání nikotinu. Svou roli bude hrát i výzkum a vývoj v jednotlivých koncernech, které budou přicházet i s dalšími možnostmi. Už dnes jsou na trhu například nikotinové sáčky Lyft, které si uživatel vloží pod ret – a nic tak nekouří ani nezahřívá. Pravděpodobné jsou i další novinky. Klíčovou roli pak samozřejmě budou hrát také podmínky regulace a zdanění nastavené ze strany států a úřadů.

Přežijí tedy klasické cigarety rok 2050? Nejspíše ano, tak rychle se po světě zřejmě přechod kuřáků k jiným alternativám neuskuteční. Ale je docela dobře možné, že tou dobou už nemusejí být v některých částech světa klasické cigarety povoleny vůbec, nebo mohou vyklidit prostor jiným způsobům užívání nikotinu. 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama