Důstojníci StB v 1742 firmách

Report

Magazín Reportér zkoumal vliv příslušníků tajné komunistické policie v českém hospodářství. V byznysu dodnes působí značná část z nich.

Magazín Reportér zkoumal vliv příslušníků tajné komunistické policie v českém hospodářství. V byznysu dodnes působí značná část z nich.

Magazín Reportér si při zkoumání vlivu důstojníků StB v české ekonomice zadal mimo jiné detailní analýzu u respektované firmy CRIF – Czech Credit Bureau zabývající se zpracováním obchodních informací.

CRIF – Czech Credit Bureau vložila do svého systému jména všech důstojníků StB, která zveřejnil na svých webových stránkách Ústav pro studium totalitních režimů. V této databázi je celkem 5 570 důstojníků StB. (Nejde o definitivní číslo, protože tam chybějí stovky dalších důstojníků, kteří pracovali na krajských správách StB nebo kteří odešli po rozdělení federace na Slovensko, nicméně s ním jako s nejpřesnějším dostupným budeme pracovat.)

Z analýzy společnosti CRIF vyplývá, že z tohoto počtu začala po roce 1990 podnikat téměř třetina exdůstojníků StB: „Celkový počet bývalých pracovníků StB s historickými i současnými majetkovými a statutárními vazbami ve společnostech činí 1 738,“ sdělila firma CRIF.

Bývalí důstojníci StB působí ve statutárních a kontrolních orgánech nebo mají přímý majetkový podíl ve 1742 společnostech.

Exdůstojníci StB jsou aktivní především ve firmách, které se zabývají velkoobchodem a maloobchodem – 27 procent z nich. Další nejpočetněji zastoupenou kategorii tvoří společnosti podnikající v oblasti nemovitostí – 23 procent.

Nejaktivnější jsou důstojníci z rozvědky. Jsou to ti, kteří uměli jazyky a působili v cizině, kde navázali zajímavé kontakty. Po listopadu 1989 tu zpočátku zastupovali americké, německé či italské firmy, které chtěly proniknout na český trh. Řada z nich poté získala obchodní zkušenosti, zbohatla a osamostatnila se.

Celkem 374 osob z bývalé I. správy StB zastává v současnosti alespoň jednu funkci v nějaké společnosti. Z II. Správy – kontrarozvědky, bojující proti „vnitřnímu a vnějšímu nepříteli“ – jich je činných 161. Na třetím místě jsou důstojníci III. správy, tedy z vojenské kontrarozvědky – 156 lidí. Následuje VI. správa, zpravodajské techniky – dodnes je v manažerských pozicích 132 jejích bývalých pracovníků.

I v kategorii „nejbohatších“ exdůstojníků vládnou ti z I. správy. „Dohromady 229 osob z bývalé rozvědky má v současné chvíli majetkový podíl alespoň v jedné společnosti. Z toho 40 osob vložilo alespoň do jedné společnosti vklad ve výši 500 000 korun a více,“ zjistila analýza firmy CRIF.

Konkrétní příklady působení bývalých důstojníků StB čtěte v rozsáhlém článku v placené verzi webu zde.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama