Zvrat za dvě miliardy u metra D. Dopravní podnik vyřadil nejlevnější nabídku

Byznys

Dvě a čtvrt miliardy. Takový byl rozdíl mezi první a druhou nejlevnější nabídkou na stavbu druhé etapy pražského metra D. Dopravní podnik nejlevnější nabídku ze soutěže vyřadil a upřednostnil tak sdružení Hochtief a koncernu Metrostav, které nabízí stavbu za 29,989 miliardy korun. Sdružení skupin Vinci Construction a Porr, jež nabídlo cenu 27,748 miliardy, to považuje za skandální a chce se bránit.

V soutěži o zakázku na výstavbu druhé části nové trasy pražského metra D došlo k pozoruhodnému zvratu. Pražský dopravní podnik jako zadavatel největší stavební zakázky v historii Česka vyřadil z veřejné soutěže nabídku s nejnižší cenou, kterou podalo sdružení společností ze skupin Vinci Construction a Porr. Důvodem pro vyloučení sdružení Vinci Construction a Porr jsou údajné zásadní nesrovnalosti v podané nabídce. Zakázku až za třicet miliard korun získá podle rozhodnutí představenstva DPP druhé uskupení v pořadí. Tím je sdružení Hochtief a koncernu Metrostav, vedený dcerou Metrostavu – společností Subterra, které navrhlo cenu o více než dvě miliardy vyšší.

Vyřazení nejlevnější nabídky ze soutěže navrhli externí právní poradci dopravního podniku jako jeden z možných postupů, a to po více než osmi měsících od podání nabídek do soutěže na stavbu druhé části metra D. Hodnotící komise pražského dopravního podniku se na jednání koncem srpna k tomuto nezávaznému „právnímu stanovisku“ vypracovaném dvojicí právních kanceláří najatých dopravním podnikem – Rowan Legal a Císař, Češka, Smutný – přiklonila.

 

Neveřejné rozhodování

O možném vyřazení nejlevnější nabídky se debatovalo na posledním srpnovém zasedání dozorčí rady dopravního podniku. Na dotaz, zda k takovému kroku dojde, nedostali zástupci města jako jediného akcionáře podniku od managementu oficiální odpověď s tím, že rozhodování o zakázce je neveřejné. Nejvyšší vedení podniku však členům dozorčí rady slíbilo, že po rozhodnutí představenstva dostanou kompletní informaci o výběru vítěze včetně souvisejících posudků k podaným nabídkám.

„Rozhodnutí o veřejné zakázce k druhé etapě stavby metra D je plně v odpovědnosti představenstva DPP, a zejména generálního ředitele Witowského,“ uvedl ještě před konečným rozhodnutím bez bližších podrobností Zdeněk Hřib (Piráti), nynější náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku. Dodal, že on členem hodnotící komise není a za dozorčí radu jím je od minulého funkčního období zástupce „jiného politického uskupení“.

Dozorčí rada dopravního podniku je složená ze zaměstnanců a zástupců pražské politiky. Má fungovat jako kontrolní orgán městem vlastněného a z velké části financovaného podniku. U probíhajících soutěží, byť s významným dopadem na hospodaření podniku a zprostředkovaně i města, je role dozorčí rady omezená. V hodnotící komisi, jež má celkem jedenáct členů, má dozorčí rada jediného zástupce a ten je, stejně jako ostatní členové, vázán mlčenlivostí.

„Jako členové dozorčí rady nemáme k dispozici žádné oficiální informace, a to ani u tak významné zakázky,“ říká Ondřej Prokop, šéf pražského ANO a od března člen dozorčí rady dopravního podniku. „Na dotaz, zda k vyřazení nejnižší nabídky ze soutěže na stavbu metra D dojde, jsem nedostal jasnou odpověď. Přijde mi absurdní, že se o postupu dopravního podniku dozvídám jako člen dozorčí rady víc ze zákulisních informací a dopisů, které po Praze kolují,“ stěžoval si ještě před rozhodnutím představenstva opoziční zastupitel.

 

Varování politikům

Koncem srpna zaslali zástupci sdružení Vinci Construction a Porr dopis vedení Prahy s tím, že se „z trhu“ dozvěděli o chystaném vyloučení své nabídky ze soutěže a přijetí té konkurenční, o dvě miliardy dražší nabídky. V dopise uvádějí, že si za podanou nabídkou a cenou stojí, přistoupili na všechny podmínky dopravního podniku a ze soutěže mají být vyloučeni „pod zcela účelovými záminkami“. „Každý náznak protiprávního jednání, jehož budeme v tomto případě v pozici poškozených svědky, budeme veřejně označovat a informovat o něm důsledně všechny orgány, které jsou k posouzení takových skutků ze zákona oprávněny,“ píše se v dopise radě hlavního města, podepsaném šéfem skupiny Vinci Construction CS Martinem Borovkou a Martinem Hanáčkem za skupinu Porr. O tomto dopise informovaly v neděli 3. září servery Seznam ZprávyiRozhlas.cz. Generální ředitel DPP Petr Witowski to podle serveru Zdopravy.cz označil za nemístný nátlak.

Dopravní podnik dostal v soutěži na výstavbu druhé etapy metra D tři nabídky. Nejnižší cenu nabídlo sdružení Vinci a Porr, a to po zaokrouhlení 27,748 miliardy korun bez daně. Sdružení Hochtief a firem z koncernu Metrostav v čele se společností Subterra přišlo s cenou 29,989 miliardy korun. A nejvyšší nabídku podal koncern Strabag s cenou 30,703 miliardy.

Uzávěrka nabídek na druhou etapu metra, stavbu tří nových stanic metra a tří tunelových úseků v jižní části Prahy, byla loni 5. prosince. Od počátku se strhl o získání zakázky s původně očekávanou cenou necelých 25 miliard korun tvrdý zákulisní boj, jak již dříve popsal magazín Reportér.

Zatímco jedna ze společností koncernu Metrostav – Subterra – podala jako vedoucí člen sdružení nabídku do soutěže, jiná společnost – Metrostav DIZ – si těsně před koncem lhůty začala stěžovat na údajně neférové podmínky tendru. Antimonopolní úřad ji letos v červenci dal předběžně za pravdu a v prvním kole nepravomocně rozhodl o zrušení zadávacího řízení a dopravnímu podniku zakázal uzavřít smlouvu s případným vítězem soutěže. Proti tomu se dopravní podnik ohradil a nyní běží odvolací řízení. Konečný verdikt by měl vynést předseda antimonopolního úřadu.

Téměř po celou dobu od podání nabídek probíhalo jednání hodnotící komise dopravního podniku s favoritem soutěže, tedy sdružením Vinci a Porr nabízejícím nejnižší cenu. Pro vyhodnocení pořadí v tendru – při splnění podmínek soutěže, na kvalitu práce a prokázání zkušeností například s budováním tunelů – je cena zdaleka nejdůležitějším kritériem.

 

Jak je vyřadit

V průběhu osmi měsíců si komise objednala řadu stanovisek od svých poradců. Tím hlavním v právních otázkách je kancelář Rowan Legal, v oblasti projektování Metroprojekt a ve finanční oblasti Fram Consult. Výhrady vůči nejlevnější nabídce od sdružení Vinci a Porr postupně vykrystalizovaly ve dvě hlavní. První výtka se týkala harmonogramu výstavby, tedy zda sdružení dodrželo zadání zakázky. V kostce napsáno, jestli na sebe jednotlivé kroky navazují z pohledu potřebných povolení, přesunu lidí, strojů a peněz. Počáteční stanoviska Metroprojektu pro hodnotící komisi byla ve smyslu, že nabídka obsahuje vážné chyby a rizika pro dopravní podnik. Nicméně po dotazech a dovysvětlení ze strany sdružení Vinci a Porr se hodnocení Metroprojektem zjemnila a v posledním hodnocení uvedl, že „rizika přetrvávají, ale již nejsou zcela zásadního charakteru, mohou být odstraněna a dílo může vzniknout podle původního zadání od dopravního podniku“. Druhá výhrada se týkala cen některých položek. Podle poradců dopravního podniku byly některé položky od nejlevnějšího sdružení naceněné příliš nízko. Splňují údajně definici mimořádně nízké nabídkové ceny, což umožňuje takovou nabídku ze soutěže vyřadit. Během jednání hodnotící komise prý vzniklo „podezření“, že jiné položky byly naopak přifouklé, a sdružení Vinci a Porr si tím vytvořilo skrytou rezervu, což pro dopravní podnik může být nevýhodné a komisi to komplikuje transparentní srovnání nabídek.

Komise dopravního podniku si nakonec objednala ještě právní stanovisko k průběhu zadávacího řízení, které ji koncem července odevzdaly společně kanceláře Rowan Legal a Císař, Češka, Smutný. To ve svém závěru nabídlo komisi tři základní možnosti. Největší část právníci věnovali první možnosti a argumentaci, proč je možné ze soutěže vyřadit nabídku sdružení Vinci a Porr, a to kvůli možnému nedodržení harmonogramu a příliš nízkým nabídkovým cenám u některých položek. Pro tento případ doporučili začít jednat se sdružením Hochtief a Subterra z koncernu Metrostav, jejichž nabídka byla sice o dvě miliardy dražší, ale prý netrpí žádnými zásadními nedostatky. Druhou variantou bylo pokračovat v jednání o detailech zakázky s nejlevnějším sdružením Vinci a Porr. Třetí možností, byť jen okrajovou, bylo celé zadávací řízení zrušit a začít znova.

Tato varianta je ve skutečnosti pro dopravní podnik strašákem. První etapa metra D se již staví. Opakování tendru by chystanou stavbu protáhlo minimálně o rok a vzhledem k inflaci ve stavebnictví by ji zřejmě i prodražilo. Podle jednoho zdroje blízkého jednání o zakázce hrálo v uvažování hodnotící komise roli i to, že by, obrazně řečeno, jedním rozhodnutím mohla zabít dvě mouchy najednou. Po vyřazení nejlevnější nabídky by nyní koncern Metrostav jako člen vítězného sdružení v soutěži mohl stáhnout stížnost na tendr u antimonopolního úřadu. Stížnost loni podala, jak bylo zmíněno, dceřiná společnost Metrostav DIZ a úřad dal této společnosti – zatím nepravomocně – za pravdu a zadávací řízení na stavbu druhé části metra zrušil.

Představenstvo DPP se nakonec skutečně rozhodnulo nejlevnější nabídku vyřadit. V tiskové zprávě z 5. září 2023, kterou oznamovalo vítěze, uvedlo, že nabídka sdružení Vinci a Porr obsahovala závažné chyby a popsalo je podobně, jak to doporučoval právní posudek.

„Pro mě je překvapující, že by někdo šel do tak významné zakázky za pětadvacet miliard korun a neměl by ji stoprocentně připravenou, ale samozřejmě se to stát může,“ říká pražský zastupitel Adam Scheinherr zvolený za Prahu sobě. V minulém volebním období byl náměstkem primátora pro dopravu a předsedou dozorčí rady pražského dopravního podniku. Od prosince je jako opoziční zastupitel řadovým členem dozorčí rady a nemá tedy přístup k informacím o probíhajícím zadávacím řízení, byl však u jeho přípravy. „Pokud má dopravní podnik posudek dvou právních kanceláří, které s ním spolupracují a které prý rozhodnutí (o vyloučení nejlevnější nabídky) odůvodňují, já bych si objednal posudek od třetí kanceláře, nezávislé na těch dvou i na dopravním podniku,“ vysvětluje s tím, že obdobně postupoval u předchozí zakázky na první část metra D, kdy byl ještě v pozici náměstka pro dopravu a předsedou dozorčí rady dopravního podniku.

Současný náměstek primátora a předseda dozorčí rady Zdeněk Hřib očekává, že se neúspěšní uchazeči o zakázku na druhou část metra D obrátí na antimonopolní úřad a ten jako „zákonem určený nestranný arbitr“ rozhodne. „Pokud by i poté zůstal jakýkoliv stín pochybnosti, budu požadovat audit celé zakázky,“ uvedl na dotaz magazínu Reportér.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama