Partneři

Partneři magazínu Reportér distribuují měsíčník svým klientům a zákazníkům. Díky této formě prodeje Reportéra je zaručena minimální výše prodaného nákladu. I jejich pomoc je pro magazín zásadní.