Nadační fond Reportér

Magazín Reportér je spolufinancován
Nadačním fondem Reportér.

Nadační fond Reportér shromažďuje prostředky na provoz magazínu a webu Reportér. Ačkoli redakce pracuje s velmi střízlivými náklady, Reportér se zaměřuje i na oblasti, které nejsou pokrývány mnoha „velkými“ médii potýkajícími se se snižováním nákladů: jde například o původní literární tvorbu, články špičkových autorů z okolních zemí, vysílání reportérů do zahraničí. Právě pro tuto činnost, která by byla při běžném provozu příliš nákladná, shání nadační fond Reportér příspěvky. Dary lidí a institucí jsou tak pro Reportér zásadní.

Přispět a přečíst si více o nadačním fondu můžete zde:
www.reporternf.cz