Vojtěch Kotecký


Zkoumá, jak do našeho života a naší ekonomiky patří příroda. Pracuje v pražském institutu Glopolis. Vystudoval přírodní vědy na Univerzitě Karlově, kde také získal doktorát. Deset let sloužil jako programový ředitel organizace Hnutí DUHA a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Autor také napsal:


not random 0
not random 1