Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav


Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde působí jako vysokoškolský pedagog. Je advokátem a viceprezidentem Unie obhájců či předsedou Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Specializuje se na trestní právo a obhajobu fyzických a právnických osob. Je zapsán v registru poskytovatelů právní pomoci obětem trestných činů a je hlavním autorem zákona o obětech trestných činů. Dále je spoluautorem mnoha vysokoškolských učebnic a komentářů v oblasti trestního práva.

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde působí jako vysokoškolský pedagog. Je advokátem a specializuje se na trestní právo včetně otázek spojených s trestní odpovědností právnických osob. Je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic či komentáře k trestnímu řádu.

Autor také napsal:


not random 0