Petr Borkovec


Básník a překladatel, ročník 1970. Pracuje jako redaktor a dramaturg nakladatelství a literární kavárny Fra. Vydal jedenáct knih básní, krátkých próz a zápisků (poslední sbírkou jsou Milostné básně z roku 2013). Jeho texty byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků, knižně publikoval v Německu, Rakousku, Velké Británii a Itálii. Překládá převážně z ruské poezie 20. století. S religionistou Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu.

Autor také napsal:


not random 0

Jazyková poradna na Zelený čtvrtek

Na břehu – mezi proutky, mladými kopřivami, podezřelými chřesty a divokým tulipánem – jsem o letošních podivných Velikonocích rozložil svou skromnou jazykovou poradnu, píše se v povídce psané pro červnový Reportér.

not random 1