/

Michaela Vraná

Vystudovala bohemistiku na FF UK. Nyní studuje žurnalistiku na FSV UK, zároveň je šéfredaktorkou Koule.cz.

Autor take napsal