img

Liba Taylor


Narodila se v Praze, kde vystudovala gymnázium. V roce 1968, to jí bylo osmnáct, odešla do Anglie. Vystudovala španělštinu, pak historii umění a rozhlasu, filmu a televize na Bristolské univerzitě. Pod vedením Davida Hurna, člena agentury Magnum, se začala věnovat dokumentární fotografii. Přes třicet let pracuje pro světové humanitární organizace UNICEF, UNHCR, Save the Children či Action Aid.

Autor také napsal: