img

Jaroslav Kurfürst


Jaroslav Kurfürst, Ph.D. je český diplomat a politický geograf. Zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí je od r. 1997. Podílel se na přípravách vstupu Česka do NATO a dále v ústředí pracoval na řídících pozicích zejména v oblasti evropské a bezpečnostní politiky. Působil na českých zastupitelských úřadech v Moskvě, Washingtonu a Bruselu, kde byl v letech 2014 – 2019 mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky při Belgickém království. Od r. 2019 je zvláštním zmocněncem MZV pro Východní partnerství. Je autorem knihy Příběh ruské geopolitiky (2018) a dalších publikací.

Autor také napsal:


not random 0