Jan Služevský

Student oboru PR a digitální média na Vyšší odborné školy publicistiky.

Autor take napsal