Jan Služevský


Student oboru PR a digitální média na Vyšší odborné školy publicistiky.

Autor také napsal: