Jan Konvalinka


Biochemik Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, docent Přírodovědecké fakulty UK a prorektor pro vědu UK.

Autor také napsal:


not random 0