Claire Valera

Autorka žije v Texasu, píše o cestování, technologiích a jídle. Živí se jako konzultantka na volné noze.

Autor take napsal