Seriál

Přestávka na zimním honu

12 / 01 / 2018

Sníh a mlžný opar propůjčují snímku zvláštní náladu, nás však více zajímá, jaká vznešená společnost se na zimním honu u Jemnice před sto lety mohla potkat. A také, co přítomní pánové vlastně lovili a ulovili a kdo je dáma v popředí.

Sníh a mlžný opar propůjčují snímku zvláštní náladu, nás však více zajímá, jaká vznešená společnost se na zimním honu u Jemnice před sto lety mohla potkat. A také, co přítomní pánové vlastně lovili a ulovili a kdo je dáma v popředí.

Lovci beze zbraní, jak se také někdy říká fotografům a filmařům, v minulosti do zimy příliš často nevyráželi, neboť mráz mohl komplikovat fotografický proces. Momentní fotograf Rudolf Bruner-Dvořák měl ovšem zimu v oblibě, dokumentování zimních sportů bylo dokonce jeho koníčkem. Tentokrát byl pozván na hon do okolí Jemnice (dnes kraj Vysočina). Snímek zřejmě zachycuje přestávku mezi jednotlivými lečemi. V popředí stojí postava hrabě Hugo Boss – Waldeck, který je nápadný i světlou barvou oblečení. Rozpráví s dámou, a když si všiml fotografa, otočil se a byl zvěčněn. 

5a58b8bb9c40ef37729e1e76 MEDIA_ITEM image
Na honu v okolí Jemnice, kolem roku 1900

Přiblížit děj nám může pomoci zpráva, která dokumentuje jiný lov, který se konal v bažantnici u Pálovic (rovněž poblíž Jemnice) v roce 1897. Dočteme se v ní, že bylo zastřeleno „977 bažantů, 214 zajíců, 66 koroptví a 18 králíkův“. Lovu se účastnila vznešená společnost v čele s velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem, bratrem zesnulého cara Alexandra III. a strýcem tehdy panujícího cara Mikuláše II. Styky mezi šlechtou neznaly hranice, u Pálovic tehdy lovili bažanty i uherský magnát hrabě Adalbert Cziráky, markrabě Karel Pallavicini či hrabě Podstatzký-Liechtenstein. 

Dále se v dochovaném dokumentu píše: „Velkokníže osobně střelil 384 kusy. Se zvláštní zálibou a dovedností střílel na koroptve, což jest prý mu ranou vzácnější než na medvěda. Jako zvláštnost střelen zcela bílý bažant, jehož na památku si velkokníže vyžádal k vycpání… Radost bylo pohlížeti na zručné a trefné rány velkoknížete, který zcela chladně třemi puškami v pravdě koncertoval. S rychlostí a přesností příkladnou nabíjeli mu dva prakticky uniformovaní ruští Kozáci.” Honu byly přítomny i manželky některých šlechticů, ovšem kdo je dáma na snímku, se nepodařilo zjistit. 

Ve Sbírce Scheufler se nachází mnoho snímků z honů, jejich identifikace však bývá obtížná. V tomto případě pomohlo, že stejný snímek najdeme v knize Obrázky z honů, kterou vydal počátkem 20. století Pavel Körbr jako tištěné album s volnými sedmadvaceti listy, na nichž bylo na 100 fotografií.

 

Historik fotografie  Pavel Scheufler se zaměřuje na díla pořízená před rokem 1918. Pro magazín Reportér připravuje seriál  Tajemství historické fotografie. Vybírá a komentuje nejzajímavější kousky své kolekce, které zachycují mimořádné události i každodenní život. Rozhovor s ním si můžete přečíst  zde.
Galerie (1) Diskuze Sdílet

Autor také napsal

Mohlo by Vás zajímat