Na skoncování s cigaretami nikdy nebyla lepší doba, shodují se uprostřed pandemie odborníci

Byznys

Lékařská veřejnost při příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne znovu poukázala na fakt, že užívání cigaret si každý rok vyžádá ve světě až osm milionů lidských životů. V době pandemie COVID-19 význam tohoto dne dostává specifický náboj. Virus totiž způsobuje u kuřáků vážnější komplikace, což vede k častějším hospitalizacím a přetěžování zdravotnického systému. Odborníci se shodují: pokud jste uvažovali, že s kouřením skončíte, udělejte to právě teď!

Odborníci upozorňují, že COVID-19 mívá u kuřáků vážnější průběh než v případě nekuřáků. Obecně se to přičítá poškození plicní tkáně v důsledku užívání tabáku, což vede k celkovému snížení imunity. K tomuto názoru se ve svých analýzách přiklonila rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO).

„I některé medicínské výzkumy z Číny tak vysvětlují, proč COVID-19 častěji postihuje muže než ženy. Spotřeba cigaret u mužů totiž bývá několikanásobně vyšší,“ říká Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku. Upozorňuje však, že COVID-19 je stále nutné považovat za nový fenomén, jehož zkoumání je pořád ještě v počátečních fázích.

Srovnáním dostupných odborných prací lze ale dosáhnout jistého konsensu. Kouření z nich vychází jako důležitý faktor zdravotních komplikací. „Z metaanalýzy různých studií vyplynulo, že u kuřáků je až 2,25krát pravděpodobnější vážnější průběh nemoci než u nekuřáků. Obecně lze totiž říci, že vážnější průběh nemoci COVID-19 pozorujeme u pacientů s jinými zdravotními problémy. Mezi ty mohou patřit i onemocnění způsobená užíváním tabáku,“ vysvětluje Kohoutek.

Uprostřed debaty o přetížení zdravotnického systému v důsledku rostoucího počtu hospitalizací pacientů s COVID-19 lékaři prostřednictvím iniciativy Daruj lůžko žádají kuřáky, aby spotřebu cigaret omezili. Věří v potenciál uvolnění až tisíců akutních lůžek a ve snížení pracovní zátěže oproti současnému stavu. Lékaři vyzývají ty, kdo se snaží se svou závislostí skoncovat, aby využívali služeb dostupných poradenských služeb.

„Situace kuřáků je v tomto období obzvláště složitá. Riziko těžšího průběhu je nasnadě, zároveň současná realita často závislé dohání k vyšší spotřebě, což zdaleka neplatí jen o cigaretách,“ podotýká Kristýna Fišerová, vedoucí týmu konzultantů bezplatné Národní linky pro odvykání 800 350 000, kde se věnují i závislosti na alkoholu, patologickém hraní, lécích a nelegálních drogách. Omezené fungování společnosti se podle jejích slov negativně podepisuje na psychickém rozpoložení řady závislých kuřáků, což vede právě k nadužívání návykových látek.

Přesto se asi nikdy nenabízela vhodnější doba, kdy s kouřením přestat. Národní linka pro odvykání 800 350 000 poskytuje bezplatné poradenství a její konzultanti mají za úkol poskytnout každému volajícímu podporu při zvládání závislosti krok za krokem. Kristýna Fišerová říká: „Využíváme Dne D, tedy zlomového okamžiku, kdy cigarety odstřihnete přímo ze dne na den, zpravidla s využitím náhradní nikotinové terapie. Pokud se chuť na cigaretu dostaví, máme pro naše klienty připraveno desatero kroků, jak náhlému nutkání odolat.“

 

Text je komerční prezentací České koalice proti tabáku.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama