Estébácké manýry Babišovy éry

Homepage

Kvůli šikaně tajené služby jsem podal ústavní stížnost. Neuspěl jsem, ale ústavní soud se mě zastal.

Ústavní soud v Brně dnes rozhodoval o mé stížnosti proti pokutě, kterou mi loni udělil Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) za to, že jsem – podle jeho tvrzení – odmítal přijít na výslech a tím mařil trestní řízení.

Ústavní soud mou stížnost zamítl, ale jen do té míry, že už nebude snižovat pokutu ve výši tří tisíc korun, kterou považuje za bagatelní.

Redaktor České televize Michal Cagala, který byl jednání přítomen, uvedl: „Ústavní soud zamítl stížnost pouze z důvodu, že nižší instance už pokutu snížila z dvaceti tisíc na tři tisíce korun, jinak by stížnosti vyhověl. Zároveň zvedl varovný prst policii, aby se vyvarovala jednání, které by mohli novináři vnímat jako zásah do jejich práce.“ 

Rozhodnutí respektuji. Nešlo mi o výši pokuty, ale o princip. A v tom mi Ústavní soud zcela vyhověl. Jsem rád, protože člověk má jistotu, že stále žije v právním státě – byť s jistými obtížemi. A za tu jistotu Ústavnímu soudu děkuji. Potvrdilo se, že šikana jako forma nátlaku na novináře není přípustná metoda.

Na své práci a jednání nevidím nic nezákonného a ujišťuji vás, že v ní budu pokračovat. Jen budu muset přehodnotit způsob komunikace při domlouvání termínu podobných výslechů. Napříště i toto přenechám právním zástupcům, abych předešel konfliktům, jež se snaží některé státní úřady v éře Andreje Babiše vyvolat a využít.

Stížnost k Ústavnímu soudu jsem nepodával a celý spor nevedl kvůli pokutě, tedy penězům. Vadí mi, že inspekce tajné služby ÚZSI použila estébácké manýry. Tajná služba se takhle začala chovat až s příchodem premiéra Andreje Babiše do funkce, předtím jsem osobně nic takového nezažil.

Neříkám, že premiér dal pokyn, aby na mě takhle zaklekli. Odbrzdil však stavidla a některé složky státu se pak chovají jako on.

 

Zastrašit a odradit

O co vlastně v celém sporu šlo? Zpravodajská služba ÚZSI mě pozvala na výslech kvůli článku, který vyšel v magazínu Reportér v květnu 2018. Psal jsem o tom, jak Andrej Babiš využívá svého vlivu k ovládnutí bezpečnostních složek státu, a jak se snaží zneužít tajnou službu k tomu, aby zjistil, kdo stál za twitterovým účtem Julius Šuman.

Rozvědka chtěla vědět, kde a jak jsem tyto informace čerpal. A dali mi termín výslechu. Omluvil jsem se a navrhl jiný termín, neboť navrhovaný čas kolidoval s mými již domluvenými pracovními povinnostmi. Vykoledoval jsem si tím osočení, jak si dovoluji určovat, kdy mám přijít a kdy ne. A pak mi napařili pokutu 20 tisíc korun. 

Zdůrazňuji, že jsem se výslechu nevyhýbal. Od začátku jsem zdůrazňoval, že na výslech přijdu, jen jsem žádal o sladění termínu, kdy se mohu dostavit. A na výslech jsem nakonec také dorazil – odehrál se za přítomnosti mé právní zástupkyně a státního zástupce.

Předal jsem rovněž státnímu zástupci a inspektorovi ÚZSI dokument, z něhož jsem z menší části vycházel při svém psaní. Nešlo o materiál, který by podléhal nějakému stupni utajení, ani nepocházel ze státní instituce. Šlo o neformální poznámky, které vznikly v týmu poradců a nejbližších spolupracovníků předsedy vlády. Psalo se v nich, co si Andrej Babiš od ÚZSI slibuje, a co je v jeho zájmu.

Nemám žádné relevantní informace, zda následující vyšetřování vedlo i směrem k Babišovi – byť existovalo zjevné podezření, že premiér zneužívá svou funkci k řešení osobních problémů.

Jsem přesvědčen, že akce Inspekce ÚZSI měla jiný záměr: zastrašit mě a odradit od zveřejňování citlivých informací, které mohou poukázat na bezskrupulózní počínání Andreje Babiše. Proto jsem se obrátil na Ústavní soud.


Chápete to?

A ještě si dovolím dodat pár slov tomu, zda jsem se choval urážlivě...

Jedinou urážlivou větu, kterou jsem použil během komunikace s ÚZSI byla ta, v níž jsem rozvědku emotivně žádal, ať si přečte můj návrh termínu, kdy se mohu dostavit k výslechu.

Stalo se to 4. června 2018. Tehdy jsem poštou obdržel druhou výzvu – s předvoláním k výslechu na 7. června. Při prvním písemném kontaktu jsem přitom sděloval, že začátkem června se nemohu dostavit. A navrhl jsem termín 19. června. 

Tehdy jsem sedl k počítači a napsal dopis s omluvou, že se v daném termínu – tedy 7. června – nedostavím. A zopakoval jsem, že mohu přijít 19. června, ten den jsem si celý vyhradil právě k této věci.

Bez jakýchkoli invektiv jsem úřadu rovněž sdělil, že nerozumím, proč se nemůžeme domluvit na termínu 19. června. A dodal jsem: „Chápete to, nebo si sedíte na očích a nevidíte?“

Připouštím, že tuto větu jsem do úřední komunikace používat nemusel, ostatně krátce poté jsem se za ni omluvil.

 

 

Šikana a emoce
Citace z ústavní stížnosti, jejíž autorkou je Jana Čižmárová, právní zástupkyně Jaroslava Kmenty
Stěžovatel se jako novinář dostává do situací, kdy na něj bývá vyvíjen nátlak za účelem nezveřejňování určitých informací. A to včetně nátlaku ze strany státní moci a jejich orgánů.
Stěžovatel takto vnímal i vzniklou situaci – tedy jako šikanózní jednání, jehož cílem je prezentování pozice síly. Z tohoto důvodu byla druhá stěžovatelova omluva emotivnější, její adekvátnost je ovšem třeba posuzovat vzhledem k situaci, kterou nastolila ÚZSI.
Pořádková pokuta může být ukládána pouze v případech, které stanoví zákon, přičemž zároveň její uložení musí sledovat účel, kterým je zajištění řádného průběhu procesních úkonů trestního řízení. Tyto předpoklady v předmětné věci nejsou dány.
Postup ÚZSI nelze hodnotit jako řádné předvolání stěžovatele, jehož cílem je účelné zajištění podání vysvětlení stěžovatelem. Uložení pořádkové pokuty se pak jeví jako slepé vynucování si poslušnosti bez vztahu k zajištění řádného průběhu trestního řízení.
ÚZSI nerespektoval povinnost šetřit osobnost a ústavou zaručená práva stěžovatele jako osoby, která má podat vysvětlení.
Jak bylo uvedeno, stěžovatel vnímal jednání ÚZSI jako šikanózní s cílem vyvíjet na něj tlak, ukázat pozici síly. Na to ostatně ukazuje i výše uložené pokuty, která je zcela neadekvátní a neběžná.
 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama