Ježíšek a hustý Desatero

Názory

Dejte Ježíškovi naději. Je bezbranný. Řekněte mu třeba, četl jsem, kamaráde, to tvoje Desatero, je to fakt hustej text. Desatero je potřebné a idea pekla také.

Audio
verze

Ježíškovo poselství už dlouho není nic jiného než poselství o obchodu. Nic není tak pěkně prodejné jako Ježíšek. A nikdy lidi nenakupují tak rádi, jako když se každoročně Ježíšek narodí, ačkoliv už u nás málokdo z nakupujících ví, kdo to byl, proč se narodil a co znamenala celá ta jeho zvěst, která se sděluje už jen nesrozumitelným kvílivým slovem dudlajdá. Klienti trhu i těch málo věřících se dnes shodli na uspokojivé symbióze. Pro jedny jsou Vánoce senzační obchodní značkou, druzí mohou svobodně štkát, co se to s lidstvem stalo.

Je tu ale novinka, kterou vyvolala pandemie. Ježíšek se letos musí obejít bez pestré vřavy na tržištích. Jeho reklamní působiště se stěhuje na internet, který velkolepost tržišť a obchodních hal nenahradí. Po sítích bloudí opuštěný starý muž, který hraje mladého Ježíška bez zápalu, bez nápadů, jako by přišel z nějakého pradávného vetešnictví. Pro veřejnost má jedinou přednost, nepřekáží. Klik – a je po něm. Enter – a odněkud vyskočí. Jako patron tržnic měl jakési poslání. Pak z něj komunisti dělali organizátora míru a klidu, který spolupracuje s orgány Národní fronty, lidosprávy a StB: spolu s Janem Husem, Kozinou a Rumcajsem vytvářel bodrou partu, která ve své době předpověděla komunismus a v boji proti obtloustlým prelátům ze zlata se zastávala pracujících a žen. Tyto úkoly dnes už Ježíšek nemá. Měl jakési povinnosti v tržním mihotání, které mu neseděly, ale i o ty dnes přichází. Stěhují ho na internet, kde skomírá.

 

Když ateisti rušili Boha, nevěděli si s Ježíškem rady. Ponechávali ho trochu na pokoji, že je věcí rodičů, jak výchovně se s touto zastaralou postavou vyrovnají. Doporučovali, ať se dětem stříbrné tajemství svatvečera po materialisticku zatím ponechá stejně, jako se dospělým ponechá Desatero, které tady zjevně bylo dřív než právě rušený Bůh. A nedopadlo to. Komunismus nepřežil své vlastní nápady, Ježíšek osiřel na mrazivých pláních internetu a Desatero je také v čudu.

Neujala se ani Voltairova osvícenská rada, Bůh není, ale mému krejčímu ho nechte, ať se bojí pekla a neokrádá mě. To se nepovedlo. Lidi se nebojí ničeho, natož pohádkové banality, jakou je dnes peklo. Desatero a další principy se rozpadly ve sbírku relativizujících pouček. Například lež zcela zmizela. Jmenuje se můj názor a každý na něj má právo. Paragrafy o nezesmilnění či nepožádání manželky bližního se počítají k dobovému folkloru. Příkazy nepokradeš, nezabiješ či nebudeš křivě svědčit také znamenají něco jiného, než Bůh myslel. Místo nepokradeš říká se „sociální transfer“, dříve „znárodnění“. Z vraždy je například „konečné řešení“ nebo „mírové uspořádání“. Křivé svědectví neexistuje. Všechno je pravda, i lež. Dřív lidé přikázání také porušovali či překrucovali. Vědělo se ale, že jde o něco hanebného a že se Bůh nad tím rozvzteklí. Dnes se to překrucování bere spíš z té zábavné stránky.

Desatero je prostě potřebné a idea pekla také. Potřebují to ničemové, aby věděli, co jsou zač a co je po smrti potká. Ale potřebují to i lidé spravedliví, aby měli být na co pyšní a nepřipadali si mezi lidmi jako blbci. Ateisti jsou asi rozčarovaní, s pádem Desatera nepočítali a teď nevědí, co si počít. Sestavují všelijaké kodexy mravnosti. Ty ale nikdo nečte, natož aby je dodržoval. Lidi se bez Desatera neobejdou, i když ho nechtějí. Bůh nemá už tu váhu, co míval. Je to smutný výsledek boje za pokrok ve jménu vědy proti pověře a tmářství. Může to být jisté varování pro různé novátory, kteří by rádi všechno zbořili, protože trosky jsou prý lepší než to, co je.

Ježíšek je dobrý. Zmar, do kterého lidi dobrovolně lezou, ho musí mrzet. Měli byste pro něj něco udělat. Vánoce se k tomu hodí. Řekněte mu třeba, četl jsem, kamaráde, to tvoje Desatero. Je to fakt hustej text. Ježíška potěšíte a dáte mu jakousi naději.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama