Český export potřebuje rychlou a účinnou podporu

Byznys

Koronavirová pandemie změnila ze dne na den situaci českých vývozců. „Přešli jsme okamžitě na online podporu a zájem firem byl enormní,“ říká ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Nyní plánuje optimalizaci a posílení sítě zahraničních zastoupení a také podporu pro české podnikatele při zakládání poboček přímo v cílových zemích.

Jak se koronavirová situace promítá do celkového objemu českého exportu?

Situace není příliš radostná. Údaje za dosavadní část roku ukazují pokles o 13 procent. Dvojciferný pokles je vždy špatnou zprávou. A obávám se, že další měsíce zatím ke zlepšení nepovedou.

 

Jsou tato čísla způsobena výhradně koronavirem?

Některé trendy, jako je například pokles v oblasti automobilového průmyslu, dopad obav z brexitu či  hrozících různých  obchodních konfliktů mezi jednotlivými bloky států, byly patrné již před pandemií. Koronavirus to ale samozřejmě celé násobně umocnil.

 

Jak v takové chvíli může reagovat organizace podporující export?

Věděli jsme, že musíme jednat velmi rychle. Prakticky ze dne na den jsme přišli o řadu standardních nástrojů podpory českých vývozců. Zrušily se všechny veletrhy, odpadla možnost obchodních schůzek, zavřely se hranice… Museli jsme zcela přejít na online provoz a komunikaci a také zohlednit komplikovanou finanční situaci našich klientů.

 

V jakém slova smyslu?

Řadě z nich se samozřejmě nevyhnul náhlý pokles tržeb, jiní zase potřebovali výrazně větší pomoc s řešením svých obchodních případů, než očekávali. Aby firmy mohly využívat služeb CzechTrade a nebrzdily je finanční těžkosti nebo nutnost schvalovat další výdaje, začali jsme v krizové situaci poskytovat naše služby bezplatně.

 

Projevil se nárůst zájmu firem o vaše služby?

Dlouhodobě velmi oblíbené jsou u nás teritoriální semináře, kdy přijede náš zástupce z dané země a sdílí s firmami čerstvé informace o vývoji tamního trhu i různé obchodní „triky“, které pomohou vývozcům uspět. Semináře samozřejmě nebylo možné vést za osobní účasti našich zástupců, proto jsme je spustili v online podobě. Od začátku dubna do poloviny června jsme měli devatenáct online seminářů, kterých se zúčastnilo 1 352 účastníků. Za celý loňský rok jich bylo 2 085. Během letošních dvou krizových měsíců to tedy bylo šedesát procent běžného celoročního zájmu. To ukazuje na skutečnost, že podnikatelé dychtili po přesných a spolehlivých informacích ze zahraničních trhů.

 

Nakolik vývozci využívali vedle informací i pomoc s řešením konkrétních obchodních případů?

Extrémně. Máme interní ceník, který vyjadřuje hodnotu námi poskytovaných služeb, a za dva covidové měsíce jsme poskytli takovéto obchodní služby v hodnotě šestnáct a půl milionu. Jen pro představu, za celý loňský rok činila souhrnná hodnota sedmnáct a půl milionu. Zde je patrné, že kombinace náročné situace, rychlé reakce a bezplatných služeb vedla k mimořádnému zájmu podnikatelů o naši pomoc.

 

Jak vypadala obchodní pomoc v praxi?

Všichni zaměstnanci v Česku pracovali v režimu home office, totéž platilo pro zástupce v cizích zemích. Díky dobrému technologickému zázemí ale všichni mohli naplno pracovat online, konzultovat s českými firmami, kontaktovat obchodní partnery v cizině – a zakázky českých firem v cizině tak i v době covidu jely dál. Ukázalo se, že naše agentura je tam, kde ji chceme mít, tedy aby byla spíše moderní konzultační firmou než klasickým státním úřadem. To mi udělalo velkou radost.

 

Které sektory podnikání nejvíce využívaly vašich služeb?

Dominantní byly firmy z oblasti informačních technologií. To nikdy dříve nebývalo, tradičně převažoval spíše průmysl, energetika a podobné klasické obory. Nyní ale ve světě rychle narostla poptávka po IT řešeních, české firmy té poptávce dokázaly jít naproti a my jsme jim v tom mohli efektivně pomoci.

 

Evropa, přirozený cíl

Do jakých teritorií firmy se svými zakázkami nejčastěji mířily?

Viděli jsme dominantní příklon k Evropě. Ta je samozřejmě naším nejsilnějším exportním teritoriem, zakázky z evropských zemí tvoří asi 85 procent celkového českého vývozu. V době krize se pak české firmy ještě více orientovaly na evropské země, poptávka byla po pomoci na německém, skandinávském, rakouském trhu a dalších, které jsou nám blízké. 

 

Cítí se české firmy na evropském trhu více doma?

Je to jednodušší, máme společnou obchodní legislativu, nejsou tu takové úřední bariéry. Pokud vývozce chce někde začít, jsou blízké země ve společném hospodářském prostoru dobrou volbou. Podobně to platí, pokud hledáte rychle náhradní trh, kam umístit své výrobky. Představa, že náš průmysl znají díky někdejšímu budování elektráren a pivovarů všude ve světě, už je dnes trochu mylná. Znají nás historicky spíše dědečkové či otcové těch manažerů, kteří dnes rozhodují. Proto je Evropa první volbou. Ze vzdálených destinací je pak v poslední době hitem Vietnam.

 

Proč právě Vietnam?

Je to velká země se stabilní hospodářskou situací. Nejen my, ale i zbytek světa vidí, že Čína začíná být dražší, než bývala. Vietnam má v tomto směru cenovou výhodu. Navíc byla uzavřena dohoda o volném obchodu Evropské unie s Vietnamem, a to jeho atraktivitu v očích mnoha podnikatelů a firem dále zvýšilo.

 

Podnikání přímo v cizině

Jaké budou podle vašeho názoru klíčové faktory pro opětovný rozjezd českého exportu?

Jsou tu samozřejmě takové, které nemůžeme z Česka nijak ovlivnit. Zejména celkový stav světové ekonomiky. V našich poměrech však platí, že musíme být připraveni využít všechny příležitosti, které se našim firmám otevřou. 

 

Čím k tomu může přispívat vládní agentura pro podporu exportu?

Musíme nadále poskytovat plný servis na zahraničních trzích, pokud to nepůjde přes osobní kontakty, tak v online podobě. Zároveň musíme poskytovat našim exportérům čerstvé a přesné informace o vývoji na daném trhu, o všech klíčových událostech, omezeních, rozvolňování i nových obchodních příležitostech, které se budou otevírat. To jsou aktuální úkoly pro nejbližší měsíce. Přitom je ovšem třeba pracovat na dalším strategickém směřování agentury a chystat rozvoj, který bude přinášet užitek v dlouhodobé perspektivě.

 

Které strategické kroky to jsou?

Za prvé se musíme podívat na to, kde máme svá zastoupení, a posoudit, zda se svět pro české exportéry nezměnil, a není-li tedy třeba působnost v některých zemích přehodnotit a jinam naopak vstoupit. V tomto směru je výhoda, že na rozdíl od diplomacie, kde bývá každá změna v zastoupení citlivou bilaterální záležitostí s možným dopadem na vztahy mezi zúčastněnými zeměmi, u organizací na podporu exportu se i v mezinárodním měřítku rozumí samo sebou, že se orientují zejména podle obchodního potenciálu. Zjednodušeně řečeno, že se přesouvají tam, kde je byznys. Proto je namístě jednak inventura současných zastoupení, a také nějaké posílení celkového počtu.

 

Kolik zastoupení navíc byste chtěli přidat?

Rádi bychom přidali zhruba sedm až deset zahraničních kanceláří navíc. Naše ekonomika je silně exportně orientovaná a po současné krizi se budou otevírat nové příležitosti. Navíc očekáváme, že se může měnit charakter ekonomického působení českých firem v cizině, a tím pádem i podoba naší podpory.

 

V čem bude ta změna spočívat?

Vypadá to, že s přibýváním nejrůznějších obchodních bariér a dělením světa do různých dílčích bloků bude prostý vývoz a dovoz zboží spíše komplikovanější. Proto bude nejspíš pro české firmy smysluplnější, aby nevozily zboží z domova, ale spíše otevíraly pobočky, kupovaly podniky či stavěly výrobní závody přímo ve svých cílových destinacích. A domů pak budou vozit vydělané peníze.

 

Vaše pomoc se tedy rozšíří od vyhledávání a rozvoje obchodních kontaktů také směrem k podpoře vzniku zahraničních filiálek?

Chtěli bychom vybudovat na některých trzích takové lokální inkubátory, které by českým podnikatelům pomohly s prvními kroky v tomto směru. Spolu s revizí současných poboček a posílením celkové sítě by to měly být hlavní strategické pilíře agentury CzechTrade pro nadcházející období.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama