DOKUMENT: Úředníci si stěžují na čachry kolem Čapího hnízda

Report

Náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek tvrdí, že se nedopustil ničeho nezákonného, když si letos v lednu nechal (bez úředního záznamu) zjišťovat v Bruselu a v interních systémech resortu informace o stavu šetření dotační kauzy kolem Farmy Čapí hnízdo. (Ta patří ministru financí Andreji Babišovi. A bruselský Úřad proti podvodům OLAF prověřuje podezření z padesátimilionového podvodu.)

Na neobvyklou aktivitu Babišova náměstka upozornili své nadřízené dva vysoce postavení úředníci ministerstva financí ředitelka odboru Martina Uhrinová a vedoucí oddělení Ladislav Janák.

Náměstek Vyhnánek vydal v reakci na článek magazínu Reportér následující prohlášení: „Rád bych upozornil, že z pozice odborného náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit jsem zodpovědný za úzkou spolupráci a komunikaci s OLAF a nařčení z ´tajného vyzvídání informací´ je v tomto smyslu zcela absurdní. V případě zahájení jakéhokoliv vyšetřování ze strany OLAF je komunikace mezi příslušnými pracovníky MF a OLAF nutná a naprosto standardní. Stejně tak je pochopitelné, že pokud se o údajném zahájení vyšetřování ze strany OLAF dozvím zcela nestandardně z médií, je mou povinností pravdivost této informace prověřit. Nejsem si vědom žádného pochybení.“

Přinášíme proto část textu z oficiální stížnosti úředníků Uhrinové a Janáka, kterou obdržel v únoru 2016 prošetřovatel Úřadu vlády Jan Kněžínek, na něhož se zmínění úředníci obrátili. Stížnost se týká náměstka Vyhnánka i referentky Boschat, která na jeho pokyn – bez vědomí bezprostředních nadřízených, tedy Uhrinové a Janáka – v Bruselu informace zjišťovala.

 

Ing. Martina Uhrinová

Ministerstvo financí České republiky

Odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

ředitelka odboru

Letenská 14

118 10 Praha 1

 

Mgr. Ladislav Janák

Ministerstvo financí České republiky

Odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Oddělení 6901 CKB AFCOS

vedoucí oddělení

Letenská 14

118 10 Praha 1

 

Praha, dne 1. února 2016

 

Úřad vlády České republiky

 k rukám prošetřovatele

JUDr. Jana Kněžínka Ph.D.

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

Věc: Oznámení podezření na protiprávní jednání

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 Nařízení vlády č. 145/2014 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Vás tímto jako prošetřovatele určeného vládou žádáme o prošetření níže uvedených skutečností a přijetí příslušných opatření k nápravě protiprávního stavu.

 

Zúčastněné subjekty:

Ministerstvo financí České republiky

Letenská 15 Pyšelská 2327/2

Agrofert, a.s.

118 10 Praha 1 149 00 Praha 4 

Česká republika

 

Zúčastněné osoby:

  1. Ing. Andrej Babiš – ministr financí
  2. PhDr. Tomáš Vyhnánek – náměstek ministra
  3. Mgr. Jan Sixta – státní tajemník
  4. Ing. Martina Uhrinová – ředitelka odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí
  5. Mgr. Ladislav Janák – vedoucí oddělení 6901 CKB AFCOS
  6. Ing. Barbora Boschat – vrchní ministerský rada, odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, resp. oddělení 6901 CKB AFCOS

(...)

Popis protiprávního jednání:

  1. Porušování zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, porušení vnitřních předpisů Ministerstva financí a podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329 odst. 1 trestního zákoníku.

Dne 6. ledna 2015 v 12.47 hodin Ing. Boschat skrytým způsobem na pokyn náměstka ministra PhDr. Tomáše Vyhnánka komunikuje bez vědomí vedoucího oddělení Mgr. Ladislava Janáka a ředitelky odboru Ing. Martiny Uhrinové nejprve telefonicky (neúspěšné) a poté písemně s úřadem OLAF (s vyšetřovatelkou úřadu pí. Harmathovou) s tím, že požaduje informace, zdali se úřad OLAF zabývá vyšetřováním společnosti Agrofert nebo jestli takové vyšetřování plánuje. Tento nestandardní postup řeší vyšetřovatelka úřadu OLAF zamítavou odpovědí Ing. Boschat, ale současně o tomto jednání vyrozumívá jejího nadřízeného tj. vedoucí CKB AFCOS Mgr. Ladislava Janáka. Poté je Ing. Boschat dotazována vedením odboru 69 (ing. Uhrinová, Mgr. Janák a Bc. Křížová) na vysvětlení jejího chování, resp. požadavku zaslaného úřadu OLAF a uvádí, že dotaz činila pro společnost Agrofert, a to na pokyn náměstka5. Po ukončení rozhovoru opět Ing. Boschat píše email do úřadu OLAF a žádá je, aby jí zavolali. Současně je úřad OLAF vyrozuměn Mgr. Ladislavem Janákem, aby s Ing. Boschat nekomunikovali, že se jedná o podezřelé jednání a CKB AFCOS s tímto nemá nic společného.

(...)

Blíže služební záznam ing. Uhrinové, Mgr. Janáka a Bc. Křížové o rozhovoru s Ing. Boschat ze dne 6. ledna 2016.

From: Boschat Barbora Ing. [mailto:Barbora.Boschat@mfcr.cz]

Sent: Wednesday, January 06, 2016 12:47 PM

To: HARMATHOVA Zuzana (OLAF)

Subject: Šetření OLAF – dotaz

Dobrý den,

nedaří se mi s Vámi spojit telefonicky. Chtěla jsem se zeptat, zda si OLAF na českém AFCOSu vyžádal dokumentaci k případům Čapího hnízda a případu týkajícího se včerejšího zveřejnění článku ohledně šetření OLAFu kvůli skrytému lobbingu ve státní správě ČR a nastavení pravidel pro čerpání dotací. Obojí se týká Agrofertu. Nebo je to zatím ještě v „předfázi“ vyžádání si dokumentace?

Bohužel nevíme, co tady dělá druhá ruka.

Předem děkuji.

S pozdravem

 

Odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Centrální kontaktní bod AFCOS

Letenská 15

118 10 Praha 1

(...)

Ing. Boschat se snažila zakrýt skutečný důvod svého dotazu „bohužel tady nevíme, co tady dělá druhá ruka“6, přičemž tato problematika /komunikace s OLAF ve věci vyšetřování/ ji vůbec není přidělena a je jí jasné, že takový dotaz učinit nesmí, a proto se také neobrací na své nadřízené ani kolegu, který dokumentace pro vyšetřování vedené úřadem OLAF přes vedoucího oddělení běžně zajišťuje. Pakliže by tuto informaci obdržela, byla by schopná varovat kontrolovanou stranu, tj. společnost Agrofert a.s. o plánované kontrole, včetně jejího zaměření a konkrétních osob, které ji budou za úřad OLAF provádět. Ing. Boschat by se mohla stát členkou této kontrolní mise, o což úřad OLAF obvykle CKB AFCOS žádá a kontrolu namístě ovlivnit, či kontrolované straně nebo dalším subjektům a osobám poskytovat z tohoto úkonu informace. Druhá část dotazu ohledně budoucího vyžádání dokumentace úřadem OLAF vede ke zjištění, zda se tento úřad bude společnost Agrofert vyšetřovat. Ing. Boschat hlásí nesrovnalosti z oblasti zemědělství, což je jeden z hlavních předmětů obchodní aktivity společnosti Agrofert a.s. a zde opět hrozí z důvodu nekontrolovatelné činnosti Ing. Boschat pro PhDr. Vyhnánka únik závažných informací. (PhDr. Vyhnánek si ze sekce o cca 500 lidech vybírá jednu konkrétní referentku Ing. Boschat).

PhDr. Vyhnánek jako úřední osoba a Ing. Boschat, jednali v úmyslu opatřit společnosti Agrofert a.s. neoprávněný prospěch spočívající ve zjištění informací o aktuálním vyšetřování nebo plánovaném vyšetřování této společnosti úřadem OLAF a tedy vykonali svoji pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu (pracovní a organizační řád MF). Svoji pravomoc překročili tím, že se neoprávněně pro soukromou obchodní společnost Agrofert a.s. pokusili zjistit informace o probíhajícím či připravovaném vyšetřování ze strany úřadu OLAF a tím společnosti Agrofert a.s. poskytnout neoprávněný prospěch. Ing. Boschat má stále přístup do informačních systémů, kde může pokračovat ve své protiprávní činnosti a zjišťovat informace pro společnost Agrofert a.s.

Popis jednání zúčastněných osob:

Dne 6. ledna 2016 12.47 hodin Ing. Boschat odesílá do úřadu OLAF žádost o informace ke společnosti Agrofert „zda si OLAF na českém AFCOSu vyžádal dokumentaci k případům Čapího hnízda a případu týkajícího se včerejšího zveřejnění článku ohledně šetření OLAFu kvůli skrytému lobbingu ve státní správě a nastavený pravidel pro čerpání dotací…obojí se týká Agrofertu“. Dále se dotazuje, zdali úřad OLAF bude věc vyšetřovat „jedná se o předfázi vyžádání dokumentace“. V emailu mimo jiné uvádí, že se nemůže spojit telefonicky a na závěr uvádí, že „bohužel nevíme, co tady dělá druhá ruka“ (příloha č. 14).

Dne 6. ledna 2016 v 15.01 hodin tento dotaz od Ing. Boschat do úřadu OLAF přeposlán se zápornou odpovědí vedoucímu oddělení CKB AFCOS Mgr. Janákovi.

Dne 6. ledna 2016 kolem 15.20 hodin ředitelka odboru 69 Ing. Uhrinovou, vedoucí oddělení Mgr. Janák za přítomnosti Bc. Křížové požadují od Ing. Boschat k věci vysvětlení. Ing. Boschat uvádí, že dotaz do úřadu OLAF učinila pro společnost Agrofert, četla o věci v tisku a dělala to na pokyn náměstka, přičemž jeho pokyn dostala na svůj soukromý mobil (blíže záznam z jednání Ing. Uhrinové, Mgr. Janáka a Bc. Křížové s Ing. Boschat ze dne 6. ledna 2016).

Dne 6. ledna 2016 v 15.28 hodin – ihned po rozhovoru s nadřízenými Ing. Boschat píše do úřadu OLAF vyšetřovatelce Harmathové a prosí ji, aby ji zavolala.

Dne 6. ledna 2016 proběhla mezi Ing. Boschat a PhDr. Vyhnánkem mimo jiné níže uvedená emailová komunikace:

- ve 13:14 hodin odesílá Ing. Boschat z emailové adresy Barbora.Boschat@mfcr.cz email s označením předmětu “Čapí hnízdo…” na emailovou adresu PhDr. Vyhnánka Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz

- ve 13:14 hodin odesílá Ing. Boschat z emailové adresy Barbora.Boschat@mfcr.cz email s označením předmětu “Čapí hnízdo…” na emailovou adresu PhDr. Vyhnánka Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz

- v 16.15 hodin odesílá Ing. Boschat z emailové adresy Barbora.Boschat@mfcr.cz email s označením předmětu “Čapí hnízdo…-doplnění” na emailovou adresu PhDr. Vyhnánka Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz

-  v 16.15 hodin odesílá (zřejmě odpovídá Ing. Boschat) PhDr. Vyhnánek z emailové adresy Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz email s označením předmětu “RE:Čapí hnízdo…- doplnění”na emailovou adresu Ing. Boschat Barbora.Boschat@mfcr.cz

Dne 25. ledna 2016 kolem 07.05 hodin proběhla již shora popsaná schůzka, kde chtěla ředitelka odboru Ing. Uhrinová i tuto situaci řešit, několikrát požádala PhDr. Vyhnánka o jednání k věci Ing. Boschat, načež se odehraje incident mezi PhDr. Vyhnánkem a Ing. Uhrinovu již shora popsaný7 (strana 6, poslední odstavec).

(...)

Dne 25. ledna 2016 kolem 07.05 hodin proběhla schůzka mezi PhDr. Vyhnánkem a ing. Uhrinovou, kde měla být řešena situace Ing. Boschat. Místo toho PhDr. Vyhnánek účelově začal Ing. Uhrinové vytýkat výstupy odboru, načež Ing. Uhrinová se neustále dotazovala na řešení situace kolem Ing. Boschat (poznámka již několikrát probírané porušování zákona o státní službě, její protiprávní financování z projektu a možný dotační podvod atd), načež PhDr. Vyhnánek se rázně postaví před Ing. Uhrinovou a zařve na ni „už toho mám dost“ a silně v bezprostřední blízkosti před jejím tělem uhodí do stolu. Ing. Uhrinová se bojí o svůj život a uteče z prostor kanceláře náměstka. Poté o všem řekne Mgr. Janákovi a uvědomí si, že při útěku ztratila klíče od kanceláře. Za doprovodu Mgr. Janáka se vrací do prostor mistra a náměstka a klíče nalézá na chodbě a poté oba odcházejí do svých kanceláří. Poté Ing. Uhrinová odchází z pracoviště k lékaři, protože je v šoku a vyděšená. Obává se PhDr. Vyhnánka (příloha č. 12).

(...)

Ing. Boschat tuto činnost pro PhDr. Vyhnánka v žádném výkazu své činnosti do 29. ledna 2016 neuvedla (příloha č. 11).

Oficiálně dle jejího pracovního výkazu vykonávala tuto činnost: úprava timesheetu, podpisového vzoru, zpracování ke skupině NAFS a komunikace ohledně hlášení nesrovnalostí (příloha č. 12).

Den před jejím požadavkem tj. dne 5.1.2015 se v médiích objevují reportáže, ve kterých bylo uváděno možné šetření společnosti Agrofert úřadem OLAF ve věci poskytnutých dotací společnost na financování Čapího hnízda. Například:

http://www.novinky.cz/domaci/390892-evropsky-urad-proti-podvodum-resi-dotace-pro-agrofert.html

Ing. Boschat navštěvuje dne 6. ledna 2016 mnoho internetových stránek s aktuálním zpravodajstvím – klíčová slova: agrofert-resi-evropsky-urad-proti-podvodum-anonym, aktualnecz,andrej-babis,agrofert atd (příloha tabulka Excel-pouze elektronicky)

Ing. Boschat prokazatelně seznámena s interním předpisem odboru 69 – administrativa odboru 69, kde v bodu 2 E-mailové komunikace je uvedeno, že v rámci pracovní emailové komunikace bude vždy v kopii uveden vedoucí oddělení (příloha č. 15)

(...)

  1. Popis protiprávního jednání

Podezření na manipulaci a protiprávní zadržení důkazů ve věci zjišťování informací pro společnost Agrofert a.s. – Ing. Andrej Babiš a Mgr. Sixta (státní tajemník)

V rámci dvou schůzek Ing. Martiny Uhrinové, Mgr. Ladislava Janáka s ministrem financí Ing. Andrejem Babišem, dne 22. ledna 2016 v 15.00 hodin a dne 26. ledna 2016 v 10.00 hodin v prostorech kanceláře ministra financí byl pan ministr seznámen s případem utajeného požadavku Ing. Boschat, který činila na pokyn náměstka ministra PhDr. Vyhnánka pro společnost Agrofert a.s. Ing. Andreji Babišovi byly předestřeny důkazy v podobě emailů, výpisu z internetové aktivity jmenované a výpis služební pošty. Dále byl seznámen s případem porušování zákona o státní službě, protiprávního čerpání finančních prostředků z projektu OPTP a případem nehospodárného jednání PhDr. Vyhnánka a Mgr. Sixty v souvislosti se zrušením tří dotovaných tabulkových míst odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí resp. oddělení 6901 CKB AFCOS a převedení jednoho českého tabulkového místa na stejný odbor. Opět mu byly předestřeny všechny důkazy: emaily, výpočty atd.

Ministr financí Ing. Andrej Babiš přislíbil pomoc s vyšetřováním a dotázal se, zdali jsme schopni vyžádat obsahy předmětných emailů. Na to mu bylo sděleno, že ano, že jsme tak již učinili. Poté byla naplánována další schůzka, která se uskutečnila ve stejných prostorech dne 26. ledna 2016 v 10.00 hodin. Schůzky byli přítomni Ing. Andrej Babiš, Ing. Martina Uhrnová a Mgr. Ladislav Janák. Ing. Andrej Babiš se na začátku schůzky dotázal, zdali máme předmětné emaily. Sdělili jsme mu, že nikoliv, že je nám samostatné oddělení 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, Ing. Tomáš Bauer nechtějí vydat. Ing. Andrej Babiš se poté dotazoval a zjevně podivoval, jestli můžeme vyžadovat emaily, ve kterých figuruje náměstek. Odpověděli jsme mu, že jsme vyžadovali emaily podřízené Ing. Boschat a ne náměstka. Slíbil, že se zajištěním emailů ohledně utajovaného zjišťování informací pro společnost Agrofert a.s. pomůže a vše urychlí, aby byla věc řádně vyšetřena8. Poté se Ing. Andrej Babiš ptal na návrhy na řešení situace. Bylo mu sděleno, že jedním z možných řešení je zahájit kárné řízení proti PhDr. Vyhnánkovi a Ing. Boschat pro závažné porušení pracovní kázně a propustit je ze služebního poměru. Na to odpověděl, že by to byl skandál a že si věc musí rozmyslet a poradit se. S tím schůzka skončila. Ministra financí obdržel tří stránkové vyhodnocení celé situace i s rozborem důkazů (příloha č. 17). Dále si z přinesených důkazů pouze ponechal předmětný email, který se týká korespondence Ing. Boschat s úřadem OLAF ze dne 6. ledna 2016 ve věci zjišťování informací pro společnost Agrofert a.s (příloha č. 14)

(...)

Absolutně v rozporu s tímto tvrzením státní tajemník Mgr. Jan Sixta vydal prostřednictvím Ing. Tomáše Bauera zákaz k vydání předmětných emailů Ing. Uhrinové.

(...)

V rámci prověřování těchto věcí byl pořádán o součinnost pan Mgr. Bauer (oddělení 9003 Kybernetická bezpečnost), který nejprve požadované informace ke služební komunikaci a pohybu na internetových stránkách Ing. Boschat odboru 69 poskytl. Dále přislíbil zaslání obsahů předmětných emailů. Po neustálých urgencích ze strany ředitelky odboru Ing. Martiny Uhrinové dne 27. ledna 2016 sdělil při osobním jednání s Ing. Uhrinovou a Mgr. Janákem, že požadované informace ředitelka odboru nedostane. Ing. Bauer řekl, že požadované emaily byly sice vytaženy, následně byl však předvolán ke státnímu tajemníkovi Mgr. Janu Sixtovi, který je zakázal předat vyžadující ředitelce odboru Ing. Uhrinové (příloha č. 18).

Poté, co ředitelka Ing. Uhrinová provedla analýzu příchozích a odchozích emailů Ing. Boschat, požádala o obsahy konkrétních emailů Ing. Boschat, které by mohly být důkazem o protiprávní činnosti a současně požádala o přehled emailové komunikace Ing. Fendrychové, referentky, která je spolusedící s Ing. Boschat a u které je podezření, že také neoprávněně manipulovala s osobními údaji svého představeného Mgr. Janáka.

Přestože v prvním případě, kdy byl Ing. Bauer požádán o přehled emailové komunikace Ing. Boschat byla bez průtahů žádost vyřízena, v druhém případě, kdy byla celá věc oznámena ministrovi Ing. Babišovi, tak nebylo odpovězeno ani na dotaz týkající se Ing. Boschat ohledně obsahu internetové komunikace, ale ani obsahu emailové komunikace Ing. Fendrychové. Do současné doby Ing. Uhrinová neobdržela žádnou odpověď, která by zdůvodňovala, z jakého důvodu je jí bráněno v kontrolní činnosti.

(...)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás jako prošetřovatele Úřadu vlády České republiky v souladu ustanovením § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2014, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, žádáme o prošetření shora uvedených skutečností a přijetí příslušných opatření k nápravě protiprávního stavu.

Přílohu tohoto oznámení prošetřovateli Úřadu vlády ČR mimo přiložené písemné materiály tvoří souhrn navštívených emailových stránek a služební emailové korespondence Ing. Boschat od 11. listopadu 2015 do 14. ledna 2016, vybraný obsah vytištěn – příloha č. 20). Z těchto výpisů mimo jiné vyplývá, že Ing. Boschat se v pracovní době velmi často navštěvuje internetové stránky, které nesouvisejí s předmětem její pracovní náplně, a taktéž z vyžádaného přehledu emailové komunikace vyplývá, že bez vědomí nadřízených a v rozporu s organizačním řádem a dalšími interními předpisy služební email používá zejména k soukromé komunikaci. Tyto souhrny byly předány v elektronické podobě ve formátu Microsoft Excel (.xlsx), přičemž se jedná o dva soubory označené Mail 10080 a Proxy 10080.

Ing. Marina Uhrinová

ředitelka odboru 69

Analýza a hlášení nesrovnalostí

Mgr. Ladislav Janák

vedoucí oddělení 6901 CKB AFCOS

 

Článek magazínu Reportér o celé kauze si můžete přečíst zde.

Reklama
Advertisement
Reklama
Advertisement
Reklama
Advertisement

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Advertisement
Reklama
Advertisement