Kaczyńského tragédie

Report

Ačkoli důvody pro reformu polského soudnictví existují, pokus vlády Práva a spravedlnosti byl skutečně problematický. Prezident Duda, který důležité součásti reformy zamítl, má nyní šanci stát se prostředníkem mezi oběma tábory.

Audio
verze

Mimo Polsko tento fakt obvykle zaznívá jen málo, avšak nynější stav polského soudnictví není rozhodně dokonalý. Vyznačuje se vysokou autonomií soudcovské vrstvy: dosavadní představitelé justice například zásadně ovlivňují, kdo se soudcem stane a kdo nikoli – a aby takové uspořádání fungovalo, musejí mezi soudci vládnout přísné etické standardy a musejí existovat účinné sebekontrolní a sebeočistné mechanismy. Bez nich vznikají patologické situace a soudní skandály, které Poláci v posledních letech zažívali na vlastní kůži nebo mohli sledovat v médiích. 

I tyto patologické situace jsou jedním z důvodů, proč se jednobarevná polská vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost pustila do reforem justice – a proč jsou mezi jejími stoupenci navrhované změny populární. Problém však je, že politické zásahy do soudnictví mohou vylepšit jejich fungování, mohou ale také vést k jejich politizaci.

 

Jak to ztroskotalo

Tragédií Práva a spravedlnosti (PiS) je, že dnes jako jediná strana v Polsku usiluje o hluboké reformy – avšak kvůli jejich podobě, radikálnímu jazyku, spěchu a neschopnosti vést dialog jsou tyto snahy odsouzeny k neúspěchu. Konzervativci z PiS Jaroslava Kaczyńského mají, jak už bylo řečeno, většinu v parlamentu a veškeré výhrady opozice k reformě soudnictví odmítli s razancí sobě vlastní. V zahraničí vyvolala navrhovaná změna soudnictví vlnu kritiky, v Polsku vyhnala do ulic tisíce obyvatel. Vedení strany nicméně nereagovalo a reformu justice v rychlém řízení prosadilo. 

 

Zbýval už jen podpis prezidenta Andrzeje Dudy, který sám vzešel ze strany PiS a který si získal nelichotivou pověst notáře stvrzujícího svým podpisem vše, co od jeho stranických kolegů přijde. Duda však 24. července oznámil, že vrátí do parlamentu dva ze tří zákonů balíku reforem justice. K přehlasování prezidentova veta je přitom podle ústavy zapotřebí tří pětin hlasů přítomných poslanců a takový počet se velmi pravděpodobně nenajde.

Proč projekt reforem z dílny strany, která má vládu i prezidenta, ztroskotal?

Návrhy skutečně obsahují problematické pasáže. Kupříkladu ministr spravedlnosti vykonává také funkci generálního prokurátora. Coby prokurátor podává takzvanou kasační stížnost k soudu, a tudíž je stranou řízení. Ovšem po reformě by měl tentýž ministr-prokurátor značný vliv i na složení téhož soudu, což by představovalo střet zájmů.

Plánovaná možnost přímo vyměňovat soudce Nejvyššího soudu, vyvolala obvinění, že se Právo a spravedlnost pokouší o politizaci justice. A zde je podstatný širší kontext: poslední dva roky vlády PiS totiž taková podezření opodstatňují. Od výhry ve volbách v roce 2015 jsme byli svědky dobývání nejrůznějších státních institucí a obsazování pozic v duchu nezakrývané stranickosti. Kaczyński sliboval Polsku potřebnou proměnu systému – ve skutečnosti však klade důraz na výměnu lidí ve vedoucích pozicích, přičemž mravní standardy má garantovat samotný fakt, že patří k Právu a spravedlnosti.

 

Systém a prezident

Mnozí spatřují v reformě soudnictví další znepokojivý krok směrem ke změně politického systému v režii jediné politické strany, která přitom nemá k ústavním změnám mandát, tedy potřebný počet zákonodárců. 

Další potíží je ledabylost zákonodárného procesu. Prezident sice předem varoval poslance PiS, že se mu zákony nezamlouvají, ale strana je ignorovala ve snaze schválit reformu co nejrychleji – ještě před prázdninami.

Jenže Andrzej Duda skutečně udělal to, co po něm demonstranti na mohutných akcích žádali. Postavil se na odpor a řekl, že přijde s vlastními návrhy novel zákonů. Nyní má šanci stát se tím, kdo překlene propast mezi oběma soupeřícími tábory.

Držme mu palce.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama