/

Eva Hauserová

Spisovatelka, publicistka a překladatelka. Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, krátce pracovala v Ústavu molekulární genetiky ČSAV, kde se zabývala genovým inženýrstvím. Část její tvorby se řadí k vědecko-fantastické literatuře; první kniha Hostina mutagenů z roku 1992 je souborem sci-fi povídek. V současnosti se věnuje také ekologii, sestavila Encyklopedii soběstačnosti pro 21. století.

Autor take napsal