Seriál

Vítání panovníka

27 / 06 / 2016

Císaře Františka Josefa I. vítá na náměstí v Kutné Hoře dívenka s kyticí. Dohlíží na to muž ověšený metály. Panovník mocné říše odtud zamířil ještě do Liberce. Proč právě tam?

Císaře Františka Josefa I. vítá na náměstí v Kutné Hoře dívenka s kyticí. Dohlíží na to muž ověšený metály. Panovník mocné říše odtud zamířil ještě do Liberce. Proč právě tam?

Císaře Františka Josefa I. vítá na náměstí v Kutné Hoře dívenka s kyticí. Dohlíží na to muž ověšený metály. Panovník mocné říše odtud zamířil ještě do Liberce. Proč právě tam?

Konání hlavních postav včetně kočího a muže v popředí působí bezprostředně a sugestivně. Současně máme pocit, že jsou všichni ve střehu. Nejspíš jde o výraz napětí, aby se něco nepokazilo. Náměstí je slavnostně vyzdobeno, dominuje nápis s císařovým heslem Viribus Unitis (Spojenými silami). Mimochodem, stejný název měla vlajková loď rakousko-uherské flotily, potopená 1. listopadu 1918…

Návštěva císaře, který do zemí Koruny české zajížděl poměrně často, byla důležitá nejen pro Kutnou Horu. Panovnický kočár tažený bělouši odtud totiž zamířil ještě do Liberce, tehdy statutárně druhého města Království českého, které mělo ambice stát se hlavním městem českých Němců. Tam se od května do září onoho roku konala výstava Deutschböhmische Ausstellung, která byla reakcí na narůstající národnostní animozity Čechů a Němců. „Dnes, po 110 letech, spíše jen tušíme její obrovský rozsah. Během jednoho roku byly vybudovány desítky pavilonů leckdy olbřímích rozměrů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a souvisejících odvětví prosperujících v oblastech tzv. bohatých Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem,“ uvádí katalog výstavy, která se snaží tuto událost rekonstruovat, a která probíhá v Liberci od června do září letošního roku (podrobnosti: www.1906.cz).

579b7f289c40af426f21a7e4 MEDIA_ITEM image
Císař v Kutné Hoře, 21. června 1906.

Fotograf Rudolf Bruner-Dvořák do Liberce již necestoval, císaři zaslal z návštěvy v Kutné Hoře pamětní album (jak dokládá děkovný dopis od „Praesidia c. k. policejního ředitelství v Praze“). Fotografové již tehdy věděli, jak upoutat pozornost, která jim přinášela zakázky. Série snímků Brunera-Dvořáka z návštěvy císaře v Království českém později vyšly v časopise Český svět.


Historik fotografie Pavel Scheufler se zaměřuje na díla pořízená před rokem 1918. Pro magazín Reportér připravuje seriál Tajemství historické fotografie. Vybírá a komentuje nejzajímavější kousky své kolekce, které zachycují mimořádné události i každodenní život. 

Galerie (1) Diskuze Sdílet

Autor také napsal

Mohlo by Vás zajímat